Izjava nakon 2. sastanaka Pododbora SSP-a za saobraćaj, energetiku, životnu sredinu i regionalni razvoj između Evropske unije i Bosne i Hercegovine

Banja Luka, 30. novembar 2017.

Predstavnici Evropske komisije i Bosne i Hercegovine (BiH) sastali su se u Banjaluci 30. novembra 2017. godine kako bi razgovarali o primjeni SSP-a i približavanju zakonodavstva Bosne i Hercegovine propisima (acquis) i standardima Evropske unije u oblasti saobraćaja, energetike, životne sredine, klimatskih promjena i regionalnog razvoja. Sastankom su kopredsjedavali gđa. Brankica Pandurević iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH i g. Detlev Boeing iz Generalnog direktorata za politiku susjedstva i strategiju proširenja (DG NEAR) Evropske komisije (u daljnjem tekstu: Komisija). Neformalne konsultacije s predstavnicima organizacija civilnog društva održane su ranije u Sarajevu i Banjaluci.

Evropska komisija je pozdravila razvoj događaja u oblasti saobraćaja. Septembra 2017. godine BiH je potpisala Ugovor o transportnoj zajednici između EU i zemalja Zapadnog Balkana. Što se tiče Agende za povezivanje, odobravanje projekata predloženih na Samitu Zapadnobalkanske šestorke (WB6) u Trstu zavisi od obezbjeđivanja neophodnog fiskalnog prostora i usvajanja zakona o akcizama. Primjetan je određeni napredak u oblasti reformskih mjera za povezivanje. Zaključivanje sporazuma o željezničkim graničnim prelazima na Koridoru Vc s Hrvatskom još uvijek je u toku. Komisija je ponovila svoj zahtjev za efikasnijim mjerama sprovođenja zakona i podizanja svijesti radi poboljšanja bezbjednosti na putevima, u skladu s cjelodržavnom strategijom. Komisija je takođe pozvala BiH da hitno pristupi rješavanju manjka kvalifikovanog osoblja u Direkciji za civilno vazduhoplovstvo i da ojača svoje aktivnosti koje se tiču sprovođenja i primjene zakona. To će biti od presudnog značaja za preuzimanje potpune kontrole nad vazdušnim prostorom BiH.

Što se tiče energetike, BiH se obavezala da će do kraja 2017. godine usvojiti cjelodržavnu okvirnu energetsku strategiju. Komisija je duboko zabrinuta zbog nedostatka napretka u usklađivanju s trećim Energetskim paketom u oblasti električne energije i gasa na svim nivoima vlasti. Otvaranje tržišta i razdvajanje distributivnih operatera znatno kasni. Najveću prepreku liberalizaciji tržišta gasa i dalje predstavlja neusvajanje pravnog okvira za gas na državnom nivou. Ova pitanja su od ključnog značaja u kontekstu postupka koji je u toku i s obzirom na sljedeći sastanak Ministarskog savjeta Energetske zajednice u decembru 2017. Buduće revizije Nacionalnog akcionog plana za korišćenje obnovljive energije u BiH treba da uzmu u obzir Regionalni master plan za hidro energiju koji će biti završen krajem 2017. BiH mora hitno usvojiti Akcioni plan energetske efikasnosti i sprovesti Nacionalni akcioni plan smanjenja emisija. BiH se obavezala da će do kraja 2017. preduzeti neophodne mjere za usklađivanje s Direktivom o sadržaju sumpora u gorivima.

Što se tiče životne sredine, Komisija je konstatovala napredak u ratifikaciji niza međunarodnih konvencija i protokola. Konstatovano je usvajanje Strategije približavanja BiH u oblasti životne sredine (EAS). Strateške dokumente o upravljanju otpadom i vodama, praćenju i unapređenju kvaliteta vazduha, industrijskom zagađenju i zaštiti prirode, kao i odgovarajuće investicione planove, potrebno je u potpunosti uskladiti. Komisija cijeni dobru saradnju na pitanjima koja se tiču Mehanizma za civilnu zaštitu Evropske unije i aktivno učešće BiH u srodnim regionalnim programima koje bi trebalo ojačati u budućnosti.

Što se tiče klimatskih promjena, Komisija je pozdravila ratifikaciju Pariškog sporazuma. Potrebni su značajni napori kako bi se uskladili i sproveli odgovarajući propisi EU-a u oblasti klimete izradili sektorski akcioni planovi. BiH se mora fokusirati na sprovođenje svog Nacionalno određenog doprinosa i integrisanje klimatskih aktivnosti u druge sektore, kao što su energetika, saobraćaj i poljoprivreda.

U pogledu regionalnog razvoja, Komisija je ponovo istakla potrebu usvajanja Nacionalne strategije regionalnog razvoja kako bi koristila pomoć EU-a. Komisija je podsjetila na obavezu iz SSP-a u smislu uspostavljanja regija na osnovu evropskih klasifikacija.