Međunarodni dan osoba s invaliditetom: izjava komesarke Thyssen

Brisel, 1. decembra 2017.

Omogućivanje osobama s invaliditetom da u potpunosti sudjeluju u društvu jedno je od glavnih društvenih izazova s kojima se susrećemo – još se mnogo mora raditi na suzbijanju socijalne isključenosti osoba s invaliditetom.

Uključivi rast i socijalna pravednost u srži su programa Europske komisije, kako je potvrđeno nedavnim proglašenjem europskog stupa socijalnih prava. Europska komisija, Europski parlament i Vijeće obvezali su se na provedbu načela da osobe s invaliditetom imaju pravo na potporu dohotku kojom se osigurava dostojanstven život, na usluge koje im omogućuju sudjelovanje na tržištu rada i u društvu te na radno okruženje prilagođeno njihovim potrebama. Komisijina nastojanja stoga treba poduprijeti mjerama nacionalnih, regionalnih i lokalnih vlasti kako bi se osiguralo da osobe s invaliditetom ne budu zanemarene. Ključna je i stalna uključenost civilnog društva i poslovnih organizacija.

Europska unija i dalje poštuje svoje obveze na temelju Konvencije Ujedinjenih Nacija o pravima osoba s invaliditetom. U okviru Europske strategije za osobe s invaliditetom za razdoblje 2010. – 2020. ova je Europska komisija poduzela važne inicijative za pomoć pri uklanjanju prepreka pristupačnosti za osobe s invaliditetom. Prije dvije godine predstavila sam prijedlog Europskog akta o pristupačnosti kojim se ključni proizvodi i usluge nastoje učiniti pristupačnima osobama s invaliditetom. Krajnje je vrijeme da sve institucije EU prihvate taj prijedlog. Europski parlament svoje je stajalište utvrdio u septembru, a uvjerena sam da će i države članice postići dogovor na nadolazećem zasjedanju Vijeća za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača (EPSCO) 7. decembra. Akt o pristupačnosti, koji će konkretno poboljšati mnoge živote, mora biti donesen 2018.

Međunarodni dan osoba s invaliditetom izvrsna je prilika da se čuje njihov glas. Stoga Europska komisija organizira konferenciju u povodu Europskog dana osoba s invaliditetom 4. i 5. decembra. Nadam se da mogu računati na široku potporu i interes svih dionika. Zajedno ćemo planirati budućnost i raspravljati o načinima za stvaranje uključivijeg, socijalnijeg i pristupačnijeg društva.