Saradnja u području odbrane: 23 države članice potpisale zajedničku obavijest o stalnoj strukturiranoj saradnji (PESCO)

Ministri 23 države članice potpisali su 13. novembra 2017. zajedničku obavijest o stalnoj strukturiranoj saradnji (PESCO) i predali je visokoj predstavnici i Vijeću.

Mogućnost uspostave stalne strukturirane saradnje u području odbrambene sigurnosti i odbrambene politike uvedena je Ugovorom iz Lisabona. Njome se za niz država članica EU predviđa mogućnost uže saradnje u području sigurnosti i odbrane. Tim će se trajnim okvirom za saradnju u odbrani državama članicama koje su za to voljne i spremne omogućiti zajedničko razvijanje odbrambenih sposobnosti, ulaganje u zajedničke projekte ili jačanje operativne spremnosti i doprinosa vlastitih oružanih snaga.

Države članice koje su potpisale zajedničku obavijest su: Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Hrvatska, Italija, Latvija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija i Švedska. Ostale države članice mogu se pridružiti u kasnijoj fazi.

Zajednička obavijest prvi je formalni korak za uspostavu PESCO-a. Njome se određuju:

  • načela stalne strukturirane saradnje, kojima se posebice naglašava da je „PESCO ambiciozan, obvezujući i uključiv europski pravni okvir za ulaganja u sigurnost i odbranu područja EU i njenih građana”
  • popis „ambicioznih i više obvezujućih zajedničkih obveza” koje su se države članice složile provesti, uključujući „redovito povećanje budžeta za odbranu u realnim vrijednostima kako bi se postigli dogovoreni ciljevi”
  • prijedlozi u vezi s upravljanjem stalnom strukturiranom saradnjom, uz sveobuhvatnu razinu kojom se održava usklađenost i ambicija PESCO-a, dopunjenu posebnim postupcima upravljanja na razini projekata.

Zajednička obavijest država članica visokoj predstavnici i Vijeću o PESCO-u

Sljedeći koraci

Vijeće sada mora donijeti odluku o uspostavi PESCO-a pojačanom kvalificiranom većinom. To bi moglo uslijediti na sljedećem sastanku Vijeća za vanjske poslove (11. decembra).

Nakon uspostave stalne strukturirane saradnje države članice sudionice trebale bi postići dogovor o prvom popisu projekata koji će se poduzeti unutar okvira PESCO-a. Projekti bi mogli obuhvaćati područja kao što su osposobljavanje, razvoj sposobnosti i operativna spremnost u području odbrane.