Objavljen prvi poziv Regionalne kancelarije za saradnju mladih (RYCO)

Regionalna kancelarija za saradnju mladih (RYCO) traži prijedloge organizacija civilnog društva i srednjih škola za podršku projektima u oblasti promovisanja pomirenja u regionu Zapadnog Balkana povećanjem mobilnosti mladih, saradnje i aktivizma.

Kroz ovaj inicijalni otvoreni poziva za podnošenje prijedloga, RYCO uspostavlja temelje kao vodeća regionalna inicijativa za podršku mladima na Zapadnom Balkanu. RYCO želi da osnaži mlade ljude u predvođenju puta ka boljem društvu na Zapadnom Balkanu i za obezbjeđivanje daljnjeg napretka ka evropskim integracijama regiona.

Razmjena iskustava između mladih ljudi iz regionalnih ugovornih strana pomoći će da se formiraju nove ideje za budućnost regiona, doprinese boljem razumijevanju ljudskih prava, inicira intraregionalna razmjena i saradnja, te će se pomoći u podsticanju izgradnje povjerenja među mladima iz različitih etničkih grupa.

Opšti cilj ovog poziva za podnošenje prijedloga je da doprinese procesu pomirenja u regionu Zapadnog Balkana kroz povećanje mobilnosti mladih, saradnje i aktivizma.

Da bi doprinijeli globalnim i specifičnim ciljevima (SC) ovog poziva za podnošenje prijedloga, poduzeti koraci bi trebali biti u jednoj od sljedećih prioritetnih oblasti:

Prioritetna oblast 1: INTERKULTURNI DIJALOG

  • SC1: Osigurati sigurno okruženje za mlade ljude za konstruktivno rješavanje prošlosti
  • SC2: Pružanje mogućnosti za interkulturalno učenje i unapređenje interkulturalnih nadležnosti
  • SC3: Omogućavanje interkulturalnog dijaloga i tolerancije kroz smanjenje nivoa govora mržnje, negativnih stereotipa i predrasuda među mladima u regionu

Prioritetna oblast 2: AKTIVNO UČEŠĆE I SOCIJALNA UKLJUČENOST

  • SC4: Podsticanje aktivnog građanstva i učešće u procesima donošenja odluka od strane mladih
  • SC5: Jačanje kapaciteta ključnih aktera koji rade za i sa mladima za građansko učešće i socijalno uključivanje
  • SC6: Promovisanje socijalne uključenosti mladih kroz mobilnost, saradnju i zajedničke projekte
    RYCO će podržati projekte izgrađene u partnerstvu, sa najmanje jednim partnerom iz Šestorke Zapadnog Balkana (molimo provjerite Smjernice).

Ukupni finansijski okvir za ovaj poziv iznosi 900.000 EUR.
Indikativna alokacija sredstava po lotu:

LOT 1 za Prioritetnu oblast 1 – INTERKULTURNI DIJALOG: 500.000 EUR
1. 400.000 eura za NVO-e
2. 100.000 eura za srednje škole

LOT 2 za Prioritetnu oblast 2 – AKTIVNO UČEŠĆE I SOCIJALNA UKLJUČENOST: 400.000 EUR
1. 300.000 eura za NVO-e
2. 100.000 eura za srednje škole

Rok za podnošenje prijava: 15. novembar 2017., 23:59

Više informacija o tome kako se prijaviti možete pronaći ovdje.