EU obezbijedila nove domove za Romske porodice u Gračanici

Ključevi dvanaest novih stambenih jedinica predati su romskim porodicama u naselju Javor u općini Gračanica u petak, 29.09.2017. godine. “Konačno smo u mogućnosti živjeti normalnim životom i ne biti drugačiji od ostalih građana Bosne i Hercegovine” sa suzama u očima rekao je otac petoro djece koji je sa svojom suprugom i djecom  dva mjeseca spavao u automobilu na deponiji smeća.

Primopredaja stambenih jedinica u Gračanici predstavlja prekretnicu ka boljem životu za romske porodice, koje su živjele najveći dio svog života na deponijama smeća, u lošim i nezdravim uslovima.

Stambene jedinice su izgrađene u okviru projekta Akcija Roma II, kojeg je finansirala Evropska unija u iznosu od 2.5 miliona eura i kofinansirale lokalne vlasti.

Šef Kooperacija u Delegaciji EU u BiH, Melvin Asin, naglasio je da je obezbjeđenje dobrih stambenih jedinica prioritet, ali da to samo po sebi nije dovoljno. “Pristup roma obrazovanju, zdravstvenim uslugama i ekonomskim aktivnostima je izuzetno važan i neophodan. Nastavit ćemo podržavati integraciju manjinskih grupa u društveni život BiH“, rekao je Asin.

Načelnik općine Gračanica, Nusret Helić, istakao je važnost ovog projekta. “Projekat  Akcija Roma smo uradili zajedničkim snagama i želio bih se zahvaliti svima koji su učestvovali u njemu. Posebno sam zadovoljan odabirom krajnjih korisnika, jer smatram da je ovim ljudima itekako bila potrebna pomoć. Znamo u kakvim su uslovima živjele romske porodice, kao i sa čime se sve susreće romska populacija u BiH, te da su oni jedni od najugroženijih populacija, ne samo po pitanju stambenih objekata, već i po drugim životnim pitanjima. Zbog toga je ovaj projekat veoma važan”, rekao je Helić.

Jedan od korisnika, Aziz Osmanović, rekao je da je život na deponiji bio katastrofalan. ”Novi stan za moju porodicu znači novi početak i novi život”, rekao je Osmanović.
Projekat Akcija Roma će značajno poboljšati uslove života i socio-ekonomsku uključenost 140 ugroženih romskih porodica u 9 ciljanih općina/gradova u BiH (Tuzla, Gračanica, Banovići, Kakanj, Zavidovići, Zenica, Bijeljina, Modriča, Brčko Distrikt BiH).

Do sada je izgrađeno 28 stambenih jedinica, a obnovljene su ukupno 72 stambene jedinice. Projekat implementira Hilfswerk Austria International, u partnerstvu sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) i udruženjem Kali Sara – RIC.

Gračanica je jedna od devet općina u projektu koja snažno podržava socijalnu inkluziju Roma. Općina aktivno učestvuje u implementaciji projekta sa kofinansiranjem u iznosu od 20.000 KM, kao i zemljištem za izgradnju, svim potrebnim dozvolama, i priključcima na infrastrukturu. Federalno Ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica odvojilo je 100.000 KM za sedam projektnih općina u Federaciji BiH.