Prvo ljeto besplatnog roaminga: Evropljani vide koristi od novih pravila

Brisel, 26. septembra 2017.

Prvo ljeto besplatnog roaminga pokazuje da su Evropljani svjesni novih pravila i da su počeli mijenjati svoje navike pri putovanjima u inozemstvo unutar Evropske unije.

Prema danas objavljenom istraživanju Flash Eurobarometra velika većina Evropljana prepoznaje koristi od roaminga bez dodatnih naknada. Zahvaljujući novim pravilima EU o roamingu, koja su na snazi od 15. juna 2017., potrošači na putovanjima u inozemstvo unutar EU svoje mobilne telefone mogu koristiti bez plaćanja dodatne naknade, isto kao da su kod kuće. Rezultati istraživanja pokazuju da je 71 % Evropljana svjesno da su naknade za roaming ukinute, a 72 % njih misli da će oni sami ili netko koga poznaju imati koristi od toga. Postotak onih koji su svjesni novih pravila još je veći među građanima koji su nakon 15. juna putovali, i iznosi 86 %.

Potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip izjavio je: “Vidimo da je ljudima jako stalo do toga da na putovanjima unutar EU svoje telefone mogu upotrebljavati isto kao kod kuće bez straha od velikog računa. A mobilni operateri ulažu u svoje mreže kako bi mogli zadovoljiti povećanu potražnju. Novi telekomunikacijski propisi EU bit će poticaj za takva ulaganja; Evropski parlament i države članice trebali bi ih što prije donijeti.”

Komesarka za digitalno gospodarstvo i društvo Mariya Gabriel izjavila je sljedeće: “Ovo je primjer konkretnog poboljšanja života evropskih građana zahvaljujući EU. Politika „u roamingu kao kod kuće” funkcionira: potrošači je znaju cijeniti, potrošnja raste i potražnja za mobilnim uslugama tokom putovanja u EU vrlo je visoka. Od toga koristi imaju i potrošači i operateri.”

Putnici počinju mijenjati svoje navike

Istraživanje Flash Eurobarometra o roamingu provedeno je krajem augusta, nakon glavnog razdoblja godišnjih odmora. Rezultati pokazuju da su ovog ljeta, prvog ljeta bez dodatnih naknada za roaming za građane koji putuju po EU, ljudi počeli mijenjati način upotrebe mobilnog telefona u inozemstvu:

  • udio onih koji su upotrebljavali podatkovni promet u roamingu jednako često kao i kod kuće udvostručio se među onima koji su putovali nakon 15. juna 2017. (31 %) u usporedbi s onima koji su putovali u mjesecima prije toga (15 %);
  • postotak onih koji nisu upotrebljavali podatkovni promet na putovanjima u inozemstvo nakon 15. juna 2017. prepolovio se (21 %) u usporedbi s mjesecima prije tog datuma (42 %).
  • Ograničena upotreba mobilnog telefona u inozemstvu općenito je u padu, a postotak građana koji na putovanju u inozemstvu isključuju mobilni telefon (12 %) smanjio se u usporedbi s razdobljem prije 15. juna (20 %).
  • Međutim, 60 % ispitanika i nakon 15. juna 2017. ograničava upotrebu mobilnog telefona na putovanju u drugu zemlju unutar EU u usporedbi s upotrebom u matičnoj zemlji.

Utjecaj ukidanja naknada za roaming na upotrebu mobilnih telefona na putovanjima u inozemstvo potvrđen je i u usporedbi sa istraživanjem Eurobarometra iz 2014., koje je pokazalo još restriktivnije obrasce upotrebe roaminga nego u mjesecima prije juna 2017.

Operateri bilježe povećanje upotrebe podatkovnog prometa i poziva

Mobilni operateri već vide promjene u ponašanju putnika u svojim mrežama. Nekoliko operatera prijavilo je znatno povećanje podatkovnog prometa zahvaljujući prometu koji ostvaruju putnici, a promet je ovog ljeta u usporedbi s ljetom 2016. bio nekoliko puta veći (3 do 6 puta, u nekim slučajevima čak i više). Iako je dio tog povećanja odraz općeg porasta podatkovnog prometa na domaćem tržištu u odnosu na prethodnu godinu, znatan dio može se pripisati novim pravilima o roamingu. Porast korištenja poziva u roamingu, iako nije toliko izražen, također je znatan. Kao odgovor na to, mobilni operateri u turističkim regijama poduzimaju važna ulaganja u svoje mreže kako bi iskoristili priliku koja se pruža zahvaljujući povećanoj potražnji za mobilnim uslugama za vrijeme putovanja.

Evropska komisija nastavlja pratiti provedbu

Nakon prvog ljeta bez dodatnih naknada za roaming primjećuje se da se mobilni operateri općenito pridržavaju novih pravila. Evropska komisija će, u bliskoj suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima, koja su izravno odgovorna za osiguravanje provedbe, nastaviti pratiti kretanja na tržištima mobilnih komunikacija u državama članicama kako bi se osiguralo da se operateri i dalje pridržavaju novih pravila te da potrošači imaju koristi od ukidanja naknada za roaming.

Kontekst

Od 15. juna 2017. Evropljani svoje mobilne telefone (pozive, SMS poruke i podatkovni promet) mogu koristiti na putovanjima unutar EU bez plaćanja dodatnih naknada za roaming. To znači da građani na putovanjima u inozemstvo svoje mobilne telefone mogu koristiti baš kao i kod kuće, bez straha od velikih računa za telefon.

Prije tog datuma Evropska komisija je cijelo desetljeće ulagala napore kako bi smanjila i na koncu ukinula naknade koje su telekomunikacijski operateri naplaćivali svojim klijentima koji su se na odmoru ili poslovnom putovanju u inozemstvu koristili mobilnim uređajem. Između 2007. i 2016. cijene roaminga smanjile su se za više od 90 %, a posljednji su se put smanjile u aprilu 2016. Na temelju prijedloga Komisije Evropski parlament i Vijeće u 2015. su odlučili u potpunosti ukinuti naknade za roaming za osobe koje putuju unutar EU. Da bi se to postiglo, Komisija je, u skladu s ovlastima koje su joj dodijelili Evropski parlament i Vijeće, u decembru 2016. donijela politiku pravedne uporabe i mehanizam za održivost i podnijela prijedloge novih veleprodajnih cijena roaminga.

Dodatne informacije

Upotreba interneta u roamingu

Zajednička izjava triju institucija EU-a

Česta pitanja

Opći informativni članak o ukidanju naknada za roaming

Detaljni informativni članak: Nova pravila

#roaming