Ambasador EU Wigemark obilježio 20 godina Centralne banke BiH

Međunarodna konferencija pod nazivom “20 godina stabilnosti”, povodom 20 godina Centralne banke Bosne i Hercegovine, održana je 22.09.2017. u Sarajevu.

U obraćanju zvanicama, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini ambassador Lars-Gunnar Wigemark se osvrnuo na dosadašnja ohrabrujuća postignuća Centralne banke i govorio o predstojećem radu na putu zemlje ka Evropskoj uniji.

“Kao zemlja koja teži da postane punopravna članica Evropske unije, Bosna i Hercegovina će morati poštivati naša pravila i ispuniti naše kriterije, od kojih se mnogi odnose na finansijski sektor. Centralna banka će učestvovati u ovim procesima, ili kao glavni akter, ili kao dio tima koji će u okviru svojih nadležnosti raditi ka ostvarivanju postavljenih ciljeva,” ambasador Wigemark je rekao u svojem govoru.

“Kako bi zemlja postala članica EU, ona mora ispuniti ekonomske preduslove funkcionalne tržišne ekonomije, te se takođe mora adekvatno nositi sa pristiscima konkurencije i tržišnim snagama unutar Evropske unije,” ambasador Wigemark je podsjetio. Solidna makroekonomska politika i upravljanje ostaju ključan dio procesa pristupanja, zaključio je Wigemark.

Benoît Cœuré, član Izvršnog odbora Evropske centralne banke (ECB), takođe se obratio zvanicama, podsjećajući da je Centralna banka Bosne i Hercegovine bila među prvima koji su imali koristi od programa koje je finansirala Evropska unija, a koordinisao ECB, u oblasti izgradnje i poboljšanja institucionalnih kapaciteta.

Konferenciju je otvorio guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Senad Softić, a uvodna obraćanja su imali i član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić i predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić.

Na konferenciji su učestvovali i predstavnici MMF-a, Svjetske banke, EBRD-a, kao i Generalne direkcije Evropske komisije za ekonomske i finansijske poslove.