Stanje Unije 2017.: Predsjednik Juncker novim kodeksom jača pravila etičkog ponašanja članova Komisije

Bruxelles, 13. rujna 2017.

Prilikom svojeg današnjeg obraćanja o stanju Unije 2017., predsjednik Juncker najavio je novi kodeks ponašanja članova Komisije.

1

Prilikom svojeg današnjeg obraćanja o stanju Unije 2017., predsjednik Juncker najavio je novi kodeks ponašanja članova Komisije. Moderniziranim pravilima utvrđuju se novi standardi etičkog ponašanja u Europi. Predsjednik Juncker još od početka svojeg mandata zalaže se za veću transparentnost, na čemu insistira i u današnjoj najavi kao što je i u svojem nedavnom prijedlogu da se razdoblje mirovanja za bivše povjerenike produži sa sadašnjih 18 mjeseci na dvije godine, a za predsjednika Komisije na tri godine. Današnjim prijedlogom modernizacije ide se korak dalje jer se postavljaju viši etički standardi te uvode jasnija pravila i viši stupanj transparentnosti u više područja. Osniva se i neovisni etički odbor koji će zamijeniti postojeći ad hoc etički odbor, kako bi se naglasila važnost odbora, osnažio nadzor i osiguralo savjetovanje o etičkim standardima.

Novim kodeksom ponašanja članova Komisije posebno se uvode sljedeća poboljšanja:

  • Aktivnosti po isteku mandata: Kao što je u studenome 2016. najavljeno u dopisu predsjedniku Europskog parlamenta, novim kodeksom ponašanja produžuje se razdoblje mirovanja sa sadašnjih 18 mjeseci na dvije godine za bivše povjerenike te na tri godine za predsjednika Komisije. Tijekom razdoblja mirovanja, bivši članovi Komisije trebaju obavijestiti Komisiju prije stupanja na novo radno mjesto. Uvode se i ograničenja za njihovo bavljenje nekim aktivnostima, kao što je lobiranje članova ili osoblja Komisije.
  • Sprečavanje sukoba interesa: U novom kodeksu ponašanja prvi se put definira pojam „sukob interesa” i utvrđuje načelo da povjerenici trebaju izbjegavati ne samo situacije u kojima postoji sukob interesa, nego i situacije koje bi se mogle protumačiti kao sukob interesa. Ako bivši povjerenici namjeravaju raditi u područjima koja su povezana s njihovim ranijim poslovima, najprije se trebaju posavjetovati s neovisnim etičkim odborom. Odluke Komisije i mišljenja odbora o tim odlukama odsad će se javno objavljivati.
  • Financijski interesi: Uvode se i stroža pravila o financijskim interesima povjerenika. Povjerenici će biti dužni prijaviti ulaganja u iznosu većem od 10 000 EUR bez obzira na to postoje li dvojbe o mogućem sukobu interesa. U slučaju sukoba interesa zbog određene imovine povjerenika, predsjednik će moći zatražiti njezinu prodaju ili otvaranje diskrecijskog trusta za tu imovinu. Povjerenici bi, kao i dosada, početkom svake godine trebali ažurirati svoje izjave.
  • Transparentnost i odgovornost: Povjerenici su najbolji ambasadori Europske unije u svim državama članicama i u cijelome svijetu i upravo zbog toga ih predsjednik Juncker potiče na putovanja. Njihova putovanja, međutim, moraju biti ekonomična. Informacije o troškovima putovanja povjerenika objavljivat će se svaka dva mjeseca.
  • Provedba pravila: Kolegij će pri primjeni kodeksa surađivati s novim osnaženim neovisnim etičkim odborom, koji će moći dati savjet o svim etičkim pitanjima i preporuke u vezi s kodeksom. U slučaju povrede kodeksa koju ne bi bilo opravdano uputiti na rješavanje Sudu Europske unije, Komisija može izreći opomenu i javno je objaviti. To je novost koju je Junckerova Komisija nedavno primijenila i koja će odsad biti dio novih pravila.

Dio novih pravila je i prijedlog predsjednika Junckera iz studenoga da se povjerenicima dopusti sudjelovanje na izborima za zastupnike u Europskom parlamentu bez obveze uzimanja dopusta.

Sljedeći koraci:

Predsjednik Juncker se sada, na temelju Okvirnog sporazuma između Europskog parlamenta i Komisije, savjetuje s Europskim parlamentom. Predloženi kodeks ponašanja stupit će na snagu 1. veljače 2018. Kodeks će se nakon toga primjenjivati na sve sadašnje članove Junckerove Komisije.

U duhu transparentnosti i odgovornosti Komisija će objavljivati godišnja izvješća o primjeni kodeksa.

Dodatne informacije:

– Kodeks ponašanja povjerenika iz 2017.

– Tekst članka 245.

– Kodeks ponašanja povjerenika iz 2011.

– Poveznica na priopćenje za tisak o dopisu predsjednika Junckera upućenom predsjedniku Schulzu o razdoblju mirovanja i izbornim kampanjama za zastupnike u EP-u