Neovisnost sudstva: Europska komisija poduzima drugi korak u postupku zbog povrede protiv Poljske

Strasbourg, 12. rujna 2017.

Europska komisija danas je odlučila poslati obrazloženo mišljenje Poljskoj u vezi s poljskim Zakonom o organizaciji redovnih sudova.

Komisija je provela detaljnu analizu odgovora poljskih vlasti na službenu opomenu poslanu u srpnju 2017. u vezi sa Zakonom o organizaciji redovnih sudova.

Europska komisija ostaje pri stajalištu da je taj poljski zakon neusklađen s pravom Unije jer se uvođenjem različite dobi za umirovljenje sutkinja (60 godina) i sudaca (65 godina) diskriminira osobe na temelju spola. To je u suprotnosti s člankom 157. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i Direktivom 2006/54/EZ o jednakosti spolova u području zapošljavanja i rada.

Komisija izražava i pravnu zabrinutost da će se davanjem diskrecijskog prava ministru pravosuđa za produljenje mandata sudaca koji navrše dob za umirovljenje te za razrješenje i imenovanje predsjednika sudova ugroziti neovisnost poljskih sudova, suprotno članku 19. stavku 1. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) tumačenom u vezi s člankom 47. Povelje EU-a o temeljnim pravima. Novim pravilima omogućuje se ministru pravosuđa da utječe na pojedine suce, konkretnije, na temelju nejasnih kriterija za produljenje njihovih mandata i nedostatka roka za donošenje odluke o produljenju, čime se narušava načelo nesmjenjivosti sudaca. Osim toga, diskrecijsko pravo na razrješenje i imenovanje predsjednika sudova omogućuje ministru pravosuđa da utječe na te suce dok odlučuju u predmetima koji se odnose na primjenu prava EU-a.

Komisija stoga prelazi u sljedeću fazu postupka zbog povrede. Poljske vlasti sada imaju mjesec dana za poduzimanje mjera potrebnih za usklađivanje s tim obrazloženim mišljenjem. Ako poljske vlasti ne poduzmu odgovarajuće mjere, Komisija može odlučiti uputiti predmet Sudu Europske unije.

 

Kontekst

Kolegij povjerenika 26. srpnja 2017. odlučio je pokrenuti ovaj postupak zbog povrede čim Zakon o organizaciji redovnih sudova stupi na snagu; poljski parlament već je bio donio zakon te se očekivala njegova objava u poljskom službenom listu. Nakon što je zakon 28. srpnja stupio na snagu, Europska komisija poslala je službenu opomenu u kojoj su jasno navedeni razlozi pravne zabrinutosti Komisije. Poljske vlasti odgovorile su na službenu opomenu 31. kolovoza 2017.

Ta se povreda ne odnosi na dijalog o vladavini prava koji je u tijeku s Poljskom, a koji je Komisija pokrenula u siječnju 2016. Komisija je 26. srpnja 2017. izdala dodatnu (treću) preporuku o vladavini prava koja se, među ostalim pitanjima, odnosila i na navedeni zakon. Prvi potpredsjednik Timmermans obavijestit će 25. rujna u ime Komisije Vijeće za opće poslove o trenutačnom stanju dijaloga o vladavini prava. Vladavina prava jedna je od zajedničkih vrijednosti na kojima je utemeljena Europska unija te je kao takva ugrađena u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji. Na temelju Ugovorâ Europska komisija, zajedno s Europskim parlamentom i Vijećem, odgovorna je za očuvanje vladavine prava kao jedne od temeljnih vrijednosti Unije te za osiguravanje poštovanja prava, vrijednosti i načela EU-a.

 

Dodatne informacije

Priopćenje za medije o službenoj opomeni

Priopćenje za medije o trećoj preporuci o vladavini prava

Za informacije o općem postupku zbog povrede vidjeti dokument MEMO/12/12.