Zahtjev za izražavanje interesa za nadokandu učešća na godišnjem forumu Strategije EU za Dunavski region (EUSDR)

Zajednički istraživački centar (JRC) Evropske komisije nudi nadoknadu sredstava istraživačima (uzrasta do 45 godina) iz zemalja proširenja (Albanija, Bosna i Hercegovina, BJRM, Crna Gora, Srbija, Kosovo* i Turska) i susjedskih zemalja (Jermenija, Gruzija, Moldavija i Ukrajina) da učestvuju na 6. godišnjem forumu Strategije EU za Dunavski region (EUSDR) od 18. do 19. oktobra 2017. godine u Budimpešti.

Podrška pokriva putne troškove i smještaj. Podrška će biti odobrena na osnovu slijedećih kriterija:

– Uzrast do 45 godina;
– Naučna i profesionalna dostignuća (naročito u vezi sa energetskom sigurnošću, razvojem transporta, čistom infrastrukturom za povezivanje podataka u makroregiji Dunava);
– Broj i kvalitet naučnih i stručnih publikacija;
– Broj i kvalitet projekata i aktivnosti (u vezi sa makroregijom Dunava) u kojima je podnosilac prijave učestvovaom, te tekućih projekata i aktivnostima.

Da biste se prijavili molimo da pošaljete vašu biografiju (ne više od dvije stranice) do 6. septembra 2017. na sljedeću adresu: JRC-CONFERENCE@ec.europa.eu, motivaciono pismo uključujući listu naučnih i stručnih publikacija, spisak projekata i aktivnosti (povezane sa makroregijom Dunava) na kojima ste učestvovali, te tekućih projekata i akcija.