roma 4

Uslovi stanovanja 5 romskih porodica u Tuzli poboljšani kroz podršku EU

“Ovo je važan dan za nas. Sada možemo započeti novi život i omogućiti našoj djeci život dostojan čovjeka”, rekao je jedan od romskih korisnika koji su se preselili u novoobnovljenu kuću na području Tuzle.

Pet rekonstruisanih kuća je predano romskim porodicama na području Grada Tuzla 23. augusta, uz dodatnih osam kuća koje su također rekonstruirane u okviru projekta EU “ROMA ACTION”, i koje su ranije ove godine predate korisnicima Romima. U okviru projekta “ROMA ACTION” ukupno je 13 novih kuća rekonstruirano za romske porodice koje žive na području Tuzle. Ove novoobnovljene kuće u Tuzli dio su 72 rekonstruirane stambene jedinice za romske porodice u sklopu projekta ROMA ACTION.

Grad Tuzla jedan je od devet općina/gradova u projektu koji snažno podupiru socijalnu inkluziju Roma. Grad aktivno sudjeluje u provedbi projekta i osigurava sufinansiranje u iznosu od 80.000 KM. Projekt “ROMA ACTION” finansira Evropska unija u iznosu od 2,5 miliona Eura i sufinansiraju ga lokalne vlasti u iznosu od 327.227 Eura (ili 640.000 KM). FBiH Ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica izdvojilo je 100.000 KM za sedam projektnih općina / gradova. Projekt implementira Hilfswerk Austria International, u saradnji sa Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V (ASB) i Udruženjem Kali Sara-RIC.

Projekt će značajno poboljšati životne uslove i socijalno-ekonomsku uključenost 140 ranjivih porodica Roma u 9 ciljanih općina (Tuzla, Gračanica, Banovići, Kakanj, Zavidovići, Zenica, Bijeljina, Modriča, Brčko distrikt BiH).