EU podržava zapošljavanje i socijalno uključivanje osoba s invaliditetom i mentalnim poteškoćama u BiH

U okviru EU projekta ‘SOCIETIES’ 02.08.2017. godine su u Delegaciji EU u Sarajevu potpisani ugovori između Caritasa BiH  i 6 lokalnih organizacija civilnog društva o sufinanciranju šest projekata za razvoj socijalnog poduzetništva i usluga u zajednici za osobe s invaliditetom i mentalnim poteškoćama.

Provođenjem projekta Evropska unija, mreža Caritas u jugoistočnoj Europi i njezini partneri nastoje dati svoj doprinos rješavanju problema s kojim se suočavaju osobe s invaliditetom i poteškoćama mentalnog zdravlja. Pored jačanja socijalnih usluga u zajednici i inicijativama socijalnog poduzetništva, projekat predviđa i direktno zapošljavanje osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim poteškoćama. Projekat će takođe pružiti potporu udrugama i korisničkim organizacijama koje skrbe i brinu o ovoj marginaliziranoj populaciji. Projekat ‘SOCIETIES’ je financiran u sklopu EU programa podrške civilnom društvu i medijima 2014.-2015., čiji je cilj osnažiti organizacije civilnog društva za sudjelovanje u javnoj raspravi i dijalogu s vlastima, povećavajući njihovu stručnost i znanje kako bi utjecali na procese u donošenju odluka, te unaprijedili i promicali politike socijalnog uključivanja.

Lokalne organizacije koje su dobile podršku u iznosu od oko 86.000 eura u okviru projekta ‘SOCIETIES’ su:

1. Servis za čišćenje “Brzi Elmo” – Kantonalno udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji “Apel”, Sanski Most;
2. Plastenički uzgoj i prodaja začinskog bilja i cvijeća – Udruga ProReha – Centar za profesionalnu rehabilitaciju, prekvalifikaciju i osposobljavanje osoba sa invaliditetom i drugih teško upošljivih skupina, Vogošća;
3. Samo uporni i hrabri idu naprijed – Udruženje „ Humanitarna organizacija Lotosice“, Tuzla;
4. Inkluzivno poduzetništvo – Fondacija “Zajednički put”, Prijedor;
5. Radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba s invaliditetom- ROZOSI – Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama „Vedri osmijeh“, Mostar;
6. Knjigom za budućnost – Udruga za zaštitu i unapređenje mentalnog zdravlja In Spe, Mostar.

Tijekom ceremonije potpisivanja ugovora istaknuto je kako je veliki broj pristiglih projektnih prijedloga za sufinanciranje ogledalo velikih potreba, te kako je potrebno i dalje djelovati na području zaštite prava i poboljšanja položaja osoba s invaliditetom i osoba s mentalnim poteškoćama u Bosni i Hercegovini.

Udruženja/organizacije korisnici sredstava će u narednih godinu do godinu i pol dana zahvaljujući sredstvima Europske unije raditi na provedbi aktivnosti na dobrobiti osoba s invaliditetom i mentalnim poteškoćama, a sve u cilju smanjenja njihove socijalne isključenosti.

Projekat ‘SOCIETIES’ (Potpora udrugama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, socijalnom uključivanju osoba s teškoćama u razvoju i u primjeni standarda EU u Jugoistočnoj Europi)  se provodi u pet zemalja zapadnog Balkana, koje su u pred pristupnom postupku prema Europskoj uniji. Projekat se u Bosni i Hercegovini  provodi u suradnji s Udruženjem za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK „Fenix“, a uz potporu Federalnog ministarstva zdravlja, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS-a, te Centra za mentalno zdravlje Vitez.