Europska komisija započinje ocjenjivati prijave država članica radi odabira sjedišta Europske agencije za lijekove i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo

Brisel, 1. augusta 2017.

U ponoć 31. jula 2017. istekao je rok za prijavu u okviru odabira novog sjedišta Europske agencije za lijekove (EMA) i Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA), čija su sjedišta trenutačno u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Europska komisija sada će pregledati sve prijave, objektivno i u skladu s kriterijima koje su usuglasili predsjednik Jean-Claude Juncker i predsjednik Donald Tusk, a šefovi država i vlada EU27 podržali na sastanku Europskog vijeća (u formatu predviđenom člankom 50.) održanom 22. juna 2017.

Ocjena Komisije bit će objavljena elektronički 30. septembra 2017. Nakon toga, u okrobru 2017., u okviru Vijeća za opće poslove (u formatu predviđenom člankom 50.) slijedi politička rasprava. Da bi se osiguralo glatko i pravodobno preseljenje tih dviju agencija, konačnu će odluku Vijeće za opće poslove (u formatu iz čl. 50.) donijeti u novembru 2017.

Zainteresirane države članice mogle su do ponoći 31. jula dostaviti Europskoj komisiji i Vijeću svoje ponude. Sve ponude bit će dostupne na uvid na web-mjestu Vijeća.

Kontekst

Odluku o preseljenju EMA-e i EBA-e, čije je sjedište trenutačno u Londonu, donose vlade 27 država članica. Preseljenje je izravna posljedica odluke Ujedinjene Kraljevine da istupi iz Europske unije, o čemu je Europsko vijeće obaviješteno 29. marta 2017. To pitanje nije dio pregovora o istupanju, ali o njemu raspravlja isključivo 27 ostalih država članica. Komisija se više puta založila za brzo odlučivanje o preseljenju jer su i EMA i EBA ključna regulatorna tijela EU čije neometano funkcioniranje mora biti zajamčeno i nakon marta 2019.

Dodatne informacije

Prijave država članica za sjedište EMA-e i EBA-e

Odluka o postupku premještanja agencija EU koje se trenutačno nalaze u Ujedinjenoj Kraljevini