Rasprava o budućnosti Europe – dosad je organizirano 1750 događaja za više od 30 miliona Europljana

Prošla su četiri mjeseca otkad je Komisija predstavila Bijelu knjigu o budućnosti Europe i sve je intenzivnija rasprava o budućnosti Europe, u kojoj je dosad moglo sudjelovati više od 30 miliona građana.

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je: “Ohrabruje me činjenica da toliko građana sudjeluje u raspravi o budućnosti Europske unije, koju je Komisija Bijelom knjigom pokrenula 1. marta 2017. Dosad su iznesena brojna različita stajališta i taj pozitivni zamah potiče naše buduće djelovanje. O svojoj ću viziji govoriti u septembru, ali ustvari vi oblikujete budućnost Europe. Vi ćete sutra pisati povijesne knjige. Nastavite sudjelovati, kažite što mislite!”

Europska komisija je ponudila pet scenarija za mogući razvoj EU u sljedećem desetljeću. Otad se vodi opsežna rasprava uz potporu političkih institucija i civilnog društva. Do danas je više od 270.000 građana sudjelovalo u više od 1750 događaja koja je organizirala ili podržala Komisija, a još ih mnogo više sudjeluje u raspravi putem interneta (vidi brojke). Događaji i rasprave odvijat će se i u nadolazećim mjesecima, a građani svoje stavove mogu iznijeti i izravno preko poveznice: https://ec.europa.eu/commission/give-your-comments_en

Pozivamo građane da nastave iznositi svoja stajališta, po mogućnosti prije godišnjeg govora o stanju Europske unije, zakazanog za 13. septembra 2017., kada će predsjednik Juncker govoriti o svojoj viziji budućnosti Europe.

Kontekst

Europska komisija je 1. marta 2017. Bijelom knjigom o budućnosti Europe pokrenula sveeuropsku raspravu kojom građanima i političkim čelnicima daje mogućnost da oblikuju viziju EU s 27 država članica. Bijela knjiga sadržava pet scenarija za razvoj Unije do 2025.:

  • Ne odustajemo”: EU-27 nastavlja ostvarivati svoj plan pozitivnih reformi.
  • Samo jedinstveno tržište”: EU-27 usredotočuje se na jedinstveno tržište jer se 27 država članica ne može dogovoriti o sve većem broju područja politike.
  • Oni koji žele više, čine više”: EU-27 nastavlja prema današnjem planu, ali države članice koje to žele mogu bliže surađivati u određenim područjima.
  • Činiti manje, ali učinkovitije”: Europska unija usredotočena je na bolje i brže ostvarenje rezultata u određenim područjima politika, dok u drugima čini manje.
  • Zajedno činimo mnogo više”: države članice odlučuju dijeliti više ovlasti, resursa i odlučivanja na svim razinama.

Scenariji obuhvaćaju niz mogućnosti, čiji ishodi ovise o pojedinačnim područjima politike. Ilustrativne su prirode, jedan ne isključuje drugi, a nisu ni konačni.

Komisija je predstavila i niz dokumenata za razmatranje o pitanjima koja su ključna za Europu: 1. razvoj socijalne dimenzije Europe; 2. produbljenje ekonomske i monetarne unije; 3. iskorištavanje globalizacije; 4. budućnost obrane Europe i 5. budućnost finansija EU.

Predsjednik Juncker u svojem će govoru o stanju Unije u septembru 2017. dodatno razraditi te zamisli, prije nego što se na sastanku Europskog vijeća u decembru 2017. donesu prvi zaključci. To će pridonijeti odlučivanju o smjeru djelovanja, koji će biti predstavljen do izbora za Europski parlament u junu 2019.

Dodatne informacije

Informativni članak: Rasprava o budućnosti Europe

Govor možete pratiti na društvenim mrežama – upotrijebite oznaku #SOTEU. Internetska stranica www.ec.europa.eu/soteu

Bijela knjiga o budućnosti Europe

Proces na temelju Bijele knjige

Dijalozi s građanima

Ankete Eurobarometra o budućnosti Europe provedene u oktobru 2016. i aprilu 2017.

Europska priča: 60 godina zajedničkog napretka

Složi vlastitu origami golubicu EU60

#EU60 #FutureOfEurope