Zapadni Balkan: regionalno gospodarsko područje

Brisel, 12. jula 2017.

Koja je svrha regionalnoga gospodarskog područja?

Uspostavom regionalnoga gospodarskog područja na zapadnom Balkanu želi se razviti područje na kojem će se roba, usluge, ulaganja i kvalificirani radnici moći kretati bez prepreka. Tako će se tržište otvoriti potencijalnim ulagačima u regiji: omogućit će im se jedinstveni pristup gotovo 20 milijuna potrošača odjednom i pružiti prilika za stvaranje prekograničnih vrijednosnih lanaca. Time će se povećati gospodarska privlačnost zapadnog Balkana, a iskoristit će se i trgovinski odnosi s EU-om.

Kakvo je stajalište Europske komisije prema regionalnom gospodarskom prostoru na zapadnom Balkanu? Je li riječ o prijedlogu Komisije?

Europska komisija reagira na zahtjeve iz same regije da se produbi suradnja radi povećanja rasta i otvaranja radnih mjesta.

Komisija već godinama iznosi prijedloge za razvoj „povezivosti” prometnog i energetskog sustava u okviru vodeće politike za promicanje regionalne suradnje i poticanje gospodarskog rasta na zapadnom Balkanu. Zbog toga potpuno podupire nastojanja partnera sa zapadnog Balkana da prodube regionalnu gospodarsku integraciju te im je spremna pružiti političku, tehničku i financijsku potporu. Međutim, zemlje će same morati poduzeti potrebne korake za ubrzanje regionalne gospodarske integracije.

Je li regionalno gospodarsko područje zamjena za članstvo u EU-u ili proces proširenja?

Ne, nije riječ o alternativnom obliku pristupanja EU-u.

S druge strane, postupno produbljenje gospodarskih integracija u regiji trebalo bi se temeljiti na pravilima i načelima EU-a. Takav pristup omogućit će integraciju unutar regije i s EU-om. Ova će inicijativa time postati važna prekretnica u pripremi za članstvo u EU-u.

Kako će se to provesti u praksi?

Regionalni gospodarski prostor uvest će se višegodišnjim akcijskim planom koji će potvrditi čelnici zapadnog Balkana na sastanku na vrhu u Trstu 12. srpnja 2017. Taj akcijski plan ima četiri dimenzije: trgovinu, ulaganja, mobilnost i digitalno tržište.

U pogledu trgovine partneri se slažu s time da će nastojati uspješno provesti dodatne protokole CEFTA-e o olakšavanju trgovine, brzo zaključiti donošenje dodatnog protokola o trgovini uslugama i bez odgode početi s njegovom provedbom (posebice za ključne usluge, kao što su financije, osiguranje i promet) te započeti pregovore o novom protokolu o rješavanju sporova. Uključene su i odredbe o e-trgovini i vanjskim tarifama.

U pogledu ulaganja partneri se slažu s uspostavom regionalnog programa ulaganja u okviru kojeg će se razmjenjivati informacije i primjeri najbolje prakse o politikama ulaganja te utvrditi politike koje bi se mogle uskladiti. Partneri se slažu i s poticanjem razvoja privatnog sektora kako bi lokalna gospodarstva mogla što bolje iskoristiti prednosti regionalnoga gospodarskog područja.

U pogledu mobilnosti partneri se slažu s uklanjanjem prepreka mobilnosti stručnjaka, i to regionalnim sporazumima o uzajamnom priznavanju stručnih kvalifikacija, te s uklanjanjem prepreka mobilnosti studenata, znanstvenika i akademskog osoblja.

Digitalna dimenzija obuhvaća roaming i uvođenje širokopojasne mreže, kibersigurnost i zaštitu podataka te će se odnositi na potrebe za digitalnim vještinama u regiji.

Koji je vremenski okvir?

Sve ovisi o ambicijama same regije! Vremenski okvir za uspostavu regionalnoga gospodarskog područja trebali bi odrediti sami partneri, a ne EU. Europska komisija pritom će ih poduprijeti.

Koje će biti koristi za zapadni Balkan i EU?

Zbog veće gospodarske integracije regija će postati privlačnija i konkurentnija. Uspostavom regionalnoga gospodarskog područja šalje se snažna poruka da je zapadni Balkan tržište s otprilike 20 milijuna potrošača i ogromnim neiskorištenim potencijalom. Time će se privući više izravnih stranih ulaganja, povećati gospodarski rast i otvoriti radna mjesta. Osim toga, stvaranjem vrijednosnih lanaca otvorit će se nove mogućnosti i za poduzeća iz EU-a i sa zapadnog Balkana. Zemlje iz regije povezale bi se međusobno i s EU-om, a ujedno bi se potaknulo njihovo približavanje Europskoj uniji.