2nd EU-BiH Stabilisation and Association Council meeting

Zajednička izjava nakon 2. sastanka Vijeća za Stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i EU

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje (Vijeće SP) između Bosne i Hercegovine i Evropske unije održalo je svoj drugi sastanak 10.07.2017. godine. Vijeće SP pozdravilo je evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, nedjeljive i suverene zemlje. Vijeće SP je konstatovalo napredak Bosne i Hercegovine u procesu evropskih integracija nakon podnošenja zahtjeva za članstvo u EU u februaru 2016. godine, kao i Zaključke Vijeća iz septembra 2016. godine kojima se Evropska komisija poziva da dostavi Mišljenje o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo.

Vijeće SP pozvalo je Bosnu i Hercegovinu da nastavi i intenzivira napore na osiguravanju učinkovite provedbe Reformske agende u skladu s rasporedom iz Akcionog plana kojeg su usaglasile vlasti u Bosni i Hercegovini, u korist njenih građana i u bliskoj saradnji s Evropskom unijom, međunarodnim finansijskim institucijama i drugim međunarodnim partnerima, kao i sa civilnim društvom. Pozivajući se na svoj prvi sastanak, Vijeće SP je naglasilo da je vjerodostojna provedba obaveza koje su bh. lideri preuzeli jedini način da zemlja napravi iskorake na svom putu evropskih integracija.

Vijeće SP pozdravilo je uspostavljanje mehanizma koordinacije o pitanjima u vezi s EU u avgustu 2016. godine, kao i početak njegovog rada, te je pozvalo sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini da osiguraju učinkovitu provedbu mehanizma, što uključuje i potrebu osiguravanja usklađenih i objedinjenih odgovora na Upitnik za izradu mišljenja Komisije, kao nezaobilazan korak prema poboljšanju učinkovitosti administracije u Bosni i Hercegovini, uz odgovarajući doprinos sa svih nivoa uprave u cijeloj zemlji.

Vijeće SP naglasilo je potrebu da vlasti u Bosni i Hercegovini pripreme strateški program za pravno približavanje zemlje Evropskoj uniji, u skladu sa zahtjevima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, kao i da se osigura neometano funkcionisanje svih zajedničkih tijela EU i Bosne i Hercegovine predviđenih Sporazumom, uključujući Parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje.

Vijeće SP je napomenulo da potpisivanje Protokola o adaptaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju u decembru 2016. godine nakon pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji te potpuna implementacija SSP-a predstavljaju važne elemente opredjeljenja zemlje procesu evropskih integracija.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje (Vijeće SP) pozdravilo je usvajanje strategije integrisanog upravljanja granicom (engl. IBM) i novi zakonodavni okvir o migraciji i azilu. Vijeće za stabilizaciju je podsjetilo da Bosna i Hercegovina hitno treba da zadovolji međunarodne standarde u vezi s borbom protiv pranja novca i finansijskog terorizma. Kada se radi o borbi protiv terorizma Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje izrazilo je bojazan da je Bosna i Hercegovina zahvaćena fenomenom stranih terorističkih boraca i radikalizacijom. U tom smislu je Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje pozdravilo važne mjere koje su preduzele vlasti Bosne i Hercegovine u protekloj godini. Vijeće je pozvalo državne organe vlasti da dalje nastave s preduzimanjem koraka u tom smislu, prije svega u sprečavanju i borbi protiv radikalizacije.

U vezi s Okvirnim sporazumom o učestvovanju u civilnim i vojnim misijima EU potpisanim 2015. godine Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je pozdravilo napore Bosne i Hercegovine da postane aktivno angažovana u operacijama upravljanja rizikom u okviru EU. Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je podstaklo Bosnu i Hercegovinu da i dalje razvija svoju ulogu i opredjeljenje da bude zemlja koja pruža usluge u domenu sigurnosti. Imajući ovo u vidu Vijeće SP je pozvalo Bosnu i Hercegovinu da i dalje ostvaruje pomake ka usaglašavanju s deklaracijama EU i odlukama Vijeća EU.

U vezi s finansijskom pomoći EU, Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je pozdravilo dalji napredak u pripremanju koherentnih cjelodržavnih strategija u ključnim sektorima poput energetike i poljoprivrede, za potrebe oslobađanja daljih sredstava EU. Vijeće SP prepoznaje napredak koji je Bosna i Hercegovina postigla u usvajanju cjelodržavne strategije u sektoru transporta koja će ovom sektoru otvoriti put za osiguravanje podrške u sklopu Instrumenta pretpristupne pomoći II. Vijeće SP se takođe raduje potpisivanju Ugovora o transportnoj zajednici od svih ugovornih strana. Vijeće SP je takođe primilo k znanju usvajanje strategije Bosne i Hercegovine u oblasti zaštite okoliša. Pozdravljajući učešće Bosne i Hercegovine u regionalnim inicijativama Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje podsjetilo je na mogućnosti koje su ponuđene u agendi za povezivanje te na buduće praćenje kako bi se poboljšale transportne i energetske regionalne veze Bosne i Hercegovine.

Vijeće za stabilizaciju i pridruživanje je takođe pozdravilo Informaciju o politici proširenja EU za 2016. godinu i Izvještaj o Bosni i Hercegovini za 2016. godinu kojeg je Komisija usvojila 9. novembra 2016. godine te je pozvalo Bosnu i Hercegovinu da nastavi s dostavljanjem povratnih informacija u vezi s preporukama za navedenu politiku.

Sastankom je predsjedavala gđa. Federica Mogherini, visoka predstavnica EU za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i potpredsjednica Europske komisije. Delegaciju Bosne i Hercegovine predvodio je predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić u pratnji zamjenika predsjedavajućeg Vijeća ministara i ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirka Šarovića, ministra vanjskih poslova Igora Crnadka i zamjenika ministra finansija i trezora Mirsada Žuge. Sastanku je takođe prisustvovao i Christian Danielsson, generalni direktor pri Generalnoj direkciji za susjedstvo i pregovore o proširenju Evropske komisije (NEAR).