Revidirana europska susjedska politika: potpora stabilnosti, otpornosti i sigurnosti

Bruxelles, 18. svibnja 2017.

Europska susjedska politika revidirana je 2015. kako bi se odgovorilo na nove izazove u susjedstvu. U današnjem izvješću predstavljaju se rezultati novog pristupa na temelju razlikovanja, zajedničke odgovornosti i fleksibilnosti.

Revidiranom europskom susjedskom politikom dodatno su ojačane veze Europske unije s istočnim i južnim susjedima, a veći naglasak daje se stabilizaciji, otpornosti i sigurnosti. Današnje zajedničko izvješće, koje obuhvaća sve zemlje susjedstva, a odnosi se na provedbu europske susjedske politike, dokaz je da se novim političkim pristupom omogućuju veća zajednička odgovornost i fleksibilnost jer se uzimaju u obzir težnje i različitosti pojedinih zemalja. Izvješće se nadovezuje na reviziju europske susjedske politike koja je donesena u studenome 2015.

“Europska unija mnogo ulaže u gospodarski razvoj, otpornost, sigurnosti, demokraciju i vladavinu prava kod naših istočnih i južnih susjeda. Godinu i pol nakon revizije europske susjedske politike uspjeli smo uz suradnju i partnerstvo razviti posebno prilagođen pristup sa svakom zemljom kako bismo osigurali da se u obzir uzimaju stvarne potrebe i interesi na dobrobit svih naših građana”, izjavila je u povodu objavljivanja zajedničkog izvješća Federica Mogherini, visoka predstavnica za vanjske poslove i sigurnosnu politiku / potpredsjednica Europske komisije.

“Proveli smo široko savjetovanje prije ažuriranja susjedske politike. Ovo izvješće sadržava rezultate tog savjetovanja u praksi: jači naglasak na zajedničkim interesima, veću diferencijaciju radi uzimanja u obzir različitosti naših partnera, veću svijest o zajedničkoj odgovornosti za politiku i veću fleksibilnost pri njezinoj provedbi”, dodao je Johannes Hahn, povjerenik EU-a za europsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju.

Provedba revidirane europske susjedske politike

Dugotrajne krize i geopolitička važnost susjedstva EU-a pokazuju koliko je važno imati čvrst politički okvir za jačanje političkih i gospodarskih odnosa sa zemljama u susjedstvu EU-a.

Današnjim zajedničkim izvješćem Europske komisije i Visokog predstavnika o provedbi revizije europske susjedske politike potvrđuje se njezina središnja uloga u stvaranju uvjeta za stabilizaciju susjedstva EU-a, što je u reviziji utvrđeno kao prioritet.

U reviziji je ponovno naglašeno da bi se susjedskom politikom trebali omogućiti različit pristup partnerima uz uvažavanje različitih težnji pojedinih zemalja, zajednička odgovornost koja se temelji na potrebama partnera i interesima EU-a te veća fleksibilnost upotrebe instrumenata EU-a. Novi pristup imao je ključnu ulogu u osnaživanju odnosa EU-a s partnerskim zemljama, među ostalim pregovorima i donošenjem novih prioriteta partnerstava te trenutačnim ažuriranjem programa pridruživanja, iz čega se dodatno vidi da bi se odnosi tijekom sljedećih nekoliko godina trebali usmjeriti na područja od zajedničkog interesa.

Unutar novog političkog okvira EU djeluje s više fleksibilnosti i osjetljivosti prema partnerima te se učinkovitije koristi svojim resursima za provedbu ključnih prioriteta. Fleksibilnost pri korištenju financijskim sredstvima (u okviru Europskog instrumenta za susjedstvo) povećala se korištenjem uzajamnih fondova kako bi se osiguralo brzo pružanje financijske pomoći preko povećanog kombiniranog financiranja i zajedničkog programiranja s državama članicama i bolju koordinaciju s međunarodnim financijskim institucijama te stvaranje nove pričuve za fleksibilnost kako bi se omogućio brz odgovor na krizne situacije i promijenjene okolnosti.

Napredak u prioritetnim područjima

U okviru revidirane europske susjedske politike osigurana je znatna potpora provedbi reformi u četiri prioritetna područja: dobrom upravljanju, demokraciji, vladavini prava i ljudskim pravima; gospodarskom razvoju za stabilizaciju; sigurnosti; migracijama i mobilnosti.

Određene su partnerske zemlje, uz potporu EU-a, poduzele važne korake kako bi unaprijedile reforme u području dobrog upravljanja, demokracije i vladavine prava i ljudskih prava s opsežnim programima o reformi javne uprave i borbi protiv korupcije te u području jačanja pravosuđa, podupiranja ljudskih prava i poticanja snažnog civilnog društva.

Poticanje održivoga gospodarskog razvoja jedan je od najvažnijih doprinosa EU-a stabilizaciji susjedstva te je on ključan za razvoj otpornosti partnera. U razdoblju nakon revizije EU je ulagao u strukturne reforme radi veće konkurentnosti i boljeg poslovnog okruženja, poticanja trgovine, podupiranja malih i srednjih poduzeća te prilagodbe obrazovanja i vještina potrebama realnoga gospodarstva.

Revizijom europske susjedske politike znatno se povećala usmjerenost politike na sigurnosna pitanja, uz sveobuhvatan pristup izazovima sigurnosti u susjedstvu. EU je razvio programe reforme sektora sigurnosti na istoku i jugu te se počeo baviti važnim pitanjima borbe protiv terorizma i sprječavanja nasilnog ekstremizma, uz istodobno povećanje napora u području suzbijanja organiziranoga kriminala i poboljšanja suradnje u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP).

Izazovi izbjegličke krize i nezakonite migracije i dalje su važno političko pitanje te ključni aspekt suradnje EU-a sa susjednim zemljama. Sveobuhvatni pristup EU-a uključuje napore za rješavanje temeljnih uzroka migracija radi smanjenja nezakonite migracije, promicanje zakonite migracije i mobilnosti te učinkovito upravljanje granicama uz zaštitu prava građana EU-a na slobodno kretanje u Uniji.

Kontekst

Europska susjedska politika revidirana je 2015. kako bi se odgovorilo na nove izazove u susjedstvu. Revizija koju je 2014. predložio predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker, a države članice EU-a prihvatile, bila je prije objave u studenome 2015. predmet opsežnog javnog savjetovanja. Njezin je ishod bila revidirana politika koja se temeljila na načelima razlikovanja, fleksibilnosti i odgovornosti, pri čemu je najvažniji cilj koji se odnosio na sve bila stabilizacija.

Zajedničko izvješće doneseno danas prvo je izvješće koje obuhvaća sve zemlje susjedstva, a koje je EU objavio kao samostalan dokument bez pojedinačnih izvješća za zemlje. Tim novim načinom izvješćivanja nastoji se dati širi pregled kretanja i trendova u susjedstvu. Sad se pojedinačna izvješća o zemljama donose i objavljuju odvojeno. Služit će kao osnova za političke razmjene uoči sastanaka Vijeća za pridruživanje ili sličnih događaja na visokoj razini organiziranih u suradnji s jednim od partnera.

Dodatne informacije

Pročitajte izvješće

Internetska stranica europske susjedske politike Europske komisije

Priopćenje za tisak: Revizija europske susjedske politike: jača partnerstva za bolje susjedstvo