EU u BiH obilježila Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije

Delegacija Evropske unije i specijalni predstavnik EU u Bosni i Hercegovini, zajedno sa šefovima misija država-članica EU, danas su obilježili Međunarodni dan borbe protiv homofobije, transfobije i bifobije.

“Ovo je pravi trenutak da se vlade podsjete na njihovu obavezu promocije univerzalnosti ljudskih prava i osiguravanja da svi ljudi, nezavisno o svojem rodnom identitetu ili seksualnoj orijentaciji, bez diskriminacije ostvare ta prava,” naglasila je visoka predstavnica Federica Mogherini u njenoj deklaraciji ovim povodom.

Zaštita osoba od diskriminacije zahtijeva primjenu principa zaštite ljudskog dostojanstva, nediskriminacije i privatnosti za sve pojedince, uključujući za LGBTI osobe.

Evropska unija ima za cilj promovisanje i zaštitu svih ljudskih prava LGBTI osoba na osnovu postojećih međunarodnih pravnih standarda u ovoj oblasti, uglavnom onih koje su uspostavile Ujedinjene nacije. Vijeće EU je u junu 2016. prvi put usvojilo zaključke o ravnopravnosti LGBTI osoba kao odgovor na Komisijin popis aktivnosti u tom području.

EU će nastaviti surađivati sa svim partnerima kako bi unaprijedila ljudska prava svih ljudi bez obzira na njihovu spolnu orijentaciju i rodni identitet.