Izjava visoke predstavnice u ime EU o usklađivanju određenih trećih zemalja s Odlukom Vijeća (ZVSP) 2017/607 od 29. ožujka 2017. o mjerama ograničavanja s obzirom na stanje u Bosni i Hercegovini

Vijeće Europske unije je 29. ožujka 2017. donijelo Odluku Vijeća (ZVSP) 2017/607 [1]. Odlukom Vijeća postojeće se mjere ograničavanja produljuju do 31. ožujka 2018. Mjere o kojima je riječ odnose se na zamrzavanje imovine i zabranu putovanja za osobe i subjekte čije aktivnosti ugrožavaju suverenitet, teritorijalnu cjelovitost, ustavni poredak i međunarodnu pravnu osobnost Bosne i Hercegovine, predstavljaju ozbiljnu prijetnju sigurnosnom stanju u Bosni i Hercegovini ili ugrožavaju Opći okvirni sporazum za mir iz Daytona i Pariza te priloge tom sporazumu.

Zemlje kandidatkinje Turska, bivša jugoslavenska republika Makedonija*, Crna Gora* i Albanija* te zemlje EFTA-e Island i Lihtenštajn, članice Europskoga gospodarskog prostora, kao i Gruzija i Ukrajina, usklađuju se s tom Odlukom Vijeća.

One će osigurati usklađenost svojih nacionalnih politika s tom Odlukom Vijeća.

Europska unija prima na znanje tu obvezu i pozdravlja je.


[1] Objavljeno 30.3.2017. u Službenom listu Europske unije br. L 84, str. 6.

*Bivša jugoslavenska republika Makedonija, Crna Gora i Albanija i dalje su sudionice procesa stabilizacije i pridruživanja.