Zajednička izjava prvog potpredsjednika Europske komisije Fransa Timmermansa i povjerenice Věre Jourove nakon odluke Vijeća o potpisivanju Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama

Bruxelles, 11. svibnja 2017.

Zajednička izjava Fransa Timmermansa, prvog potpredsjednika Europske komisije, i Věre Jourove, povjerenice za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, nakon odluke Vijeća o Konvenciji o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji

Nasilje nad ženama kršenje je ljudskih prava i okrutan oblik diskriminacije. Svaka treća žena u Europi barem je jednom u životu iskusila nasilje.

Današnja je Odluka Vijeća važan korak prema tome da EU , zajedno sa svojim državama članicama, postane punopravna stranka Konvencije o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (Istanbulska konvencija). To je prvi obvezujući i sveobuhvatni međunarodni instrument u Europi za suzbijanje nasilja nad ženama.

Istanbulska konvencija omogućit će EU i njenim državama članicama da razviju i ojačaju mjere za sprečavanje, progon i iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama te nasilja u obitelji.

Potpisivanjem Istanbulske konvencije šalje se važan politički signal u 2017. godini, koju je Komisija posvetila borbi protiv nasilja nad ženama: EU je odlučna u namjeri da stane na kraj nasilju nad ženama.

 

Kontekst

Istanbulska konvencija Vijeća Europe najopsežniji je međunarodni sporazum o borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. U njoj se nasilje nad ženama proglašava kršenjem ljudskih prava te se nastoji suzbiti mjerama koje su usmjerene na njegovo sprečavanje, zaštitu žrtava i kazneni progon počinitelja.

Kao sljedeći korak EU će nastaviti s postupkom sklapanja Konvencije.

 

Dodatne informacije

Informativni članak o Istanbulskoj konvenciji i mjerama EU za borbu protiv nasilja nad ženama:

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/gender_based_violence/160316_factsheet_istanbul_convention_en.pdf

http://ec.europa.eu/newsroom/document.cfm?doc_id=44558

Kampanja „Reci ne! Zaustavimo nasilje nad ženama”