Evropska komisija pokreće razmatranje o svladavanju globalizacije

Nakon što je 1. marta predstavila svoju Bijelu knjigu o budućnosti Evrope, Evropska komisija danas objavljuje Dokument za razmatranje o svladavanju globalizacije.

Na temelju objektivne ocjene prednosti i nedostataka globalizacije ovim se dokumentom želi potaknuti rasprava o tome kako EU i njezine države članice zajednički mogu uticati na globalizacijske procese, predviđajući buduće događaje i poboljšavajući živote Evropljana.

Frans Timmermans, prvi potpredsjednik Komisije, kazao je: “Za evropsku ekonomiju općenito globalizacija je dobra stvar, no to za naše građane ne znači mnogo ako njezine koristi nisu pravednije i ravnomjernije raspoređene. Evropa mora doprinijeti postavljanju novih pravila u globalnim okvirima, tako da slobodna trgovina postane poštena trgovina, odnosno da globalizacija postane održiva i da funkcionira za sve Evropljane. Istovremeno moramo usredotočiti svoje politike na osiguranje obrazovanja i vještina koji su potrebni našim građanima kako bi išli ukorak s razvojem naših ekonomija. Boljom preraspodjelom zajamčit će se socijalna kohezija i solidarnost na kojima se temelji Unija.”

Jyrki Katainen, potpredsjednik i komesar Evropske komisije za zapošljavanje, rast, ulaganja i konkurentnost, izjavio je: “Globalizacija je impresivna sila koja Evropi i ostatku svijeta donosi koristi, ali i brojne izazove. Da bi se očuvale koristi od otvorenosti, ali i uklonili njezini nedostaci, Evropa mora promicati snažniji globalni poredak utemeljen na pravilima, odlučno djelovati protiv nepoštenih praksi te naša društva učiniti otpornijima, a ekonomije konkurentnijima u brzo promjenjivom okruženju.”

U Dokumentu za razmatranje objektivno se sagledavaju učinci globalizacije na EU. Činjenica je da je globalizacija EU donijela velike koristi, ali isto tako i brojne izazove. Zahvaljujući globalizaciji stotine miliona ljudi širom svijeta uspjele su se izdići iz siromaštva, a siromašnije zemlje uspjele su smanjiti svoj zaostatak. Iz perspektive EU globalna trgovina povećala je ekonomski rast: svaka dodatna milijarda EUR u izvozu podržava 14 000 radnih mjesta. Također, od jeftinijeg uvoza koristi imaju prvenstveno siromašnija kućanstva. No, te koristi nisu automatske niti su ravnomjerno raspoređene među našim građanima. Na Evropu utiče i činjenica da druge zemlje s njom ne dijele iste standarde u područjima kao što su zapošljavanje, okoliš ili sigurnost, što znači da su evropska preduzeća manje uspješna u tržišnom natjecanju s inozemnim pandanima samo na temelju cijene, što može dovesti do zatvaranja tvornica, gubitka radnih mjesta te pritisaka na radničke plaće i radne uvjete.

Međutim rješenje nije ni u protekcionizmu ni u politici nemiješanja (fr. laissez-faire). Dokazi izneseni u ovom dokumentu jasno pokazuju da globalizacija može biti korisna kada se njome upravlja na odgovarajući način. Evropska unija mora osigurati bolju raspodjelu koristi od globalizacije surađujući s državama članicama i regijama te međunarodnim partnerima i drugim dionicima. Trebali bismo zajednički iskoristiti priliku da oblikujemo globalizaciju u skladu s vlastitim vrijednostima i interesima.

Dokumentom za razmatranje otvara se važna rasprava o tome kako Evropa najbolje može svladati globalizaciju i odgovoriti na njezine prilike i izazove:

  • Na međunarodnoj razini dokument se usredotočuje na potrebu oblikovanja istinski održivog globalnog poretka utemeljenog na zajedničkim pravilima i zajedničkom programu. EU se uvijek zalagala za snažna i učinkovita „multilateralna” pravila globalne igre te bi ih trebao nastaviti razvijati radi rješavanja novih izazova i osiguravanja učinkovite provedbe. Primjerice, EU bi mogla tražiti donošenje novih propisa za stvaranje ravnopravnih uvjeta rješavanjem štetnih i nepoštenih praksi kao što su utaja poreza, državne subvencije ili socijalni damping. Učinkoviti instrumenti trgovinske zaštite i multilateralni sud za pitanja ulaganja mogli bi isto tako pomoći Evropskoj uniji da odlučno nastupi protiv zemalja ili preduzeća koja se upuštaju u nepoštene prakse.
  • Na domaćoj razini dokument predlaže alate za zaštitu i osnaživanje građana snažnim socijalnim politikama i pružanjem potrebne potpore cjeloživotnom obrazovanju i osposobljavanju. Progresivnim poreznim politikama, ulaganjem u inovacije i odlučnim politikama socijalne skrbi može se pridonijeti pravednijoj preraspodjeli bogatstva. U međuvremenu, korištenjem strukturnih fondova EU za pomoć osjetljivim regijama i Fonda Evropske unije za prilagodbu globalizaciji (vidi informativni članak o Fondu Evropske unije za prilagodbu globalizaciji) za pomoć u traženju zaposlenja za radnike koji su tehnološki višak može se pridonijeti ublažavanju negativnih učinaka.

Kontekst

Otprilike trećina našeg nacionalnog dohotka rezultat je trgovine s ostatkom svijeta. S rastom tržišta u prekomorskim zemljama rastao je i evropski izvoz te su omogućena bolje plaćena radna mjesta. Zemlje se specijaliziraju za ono u čemu su najbolje, zahvaljujući čemu mogu biti produktivnije i doprinijeti povećanju kupovne moći potrošača. Ljudi putuju, rade, obrazuju se i slobodno žive u različitim zemljama. S pomoću weba komuniciraju, razmjenjuju ideje, kulture i iskustva. Studenti imaju elektronički pristup obrazovnim programima vodećih svjetskih univerziteta. Međunarodna konkurencija i znanstvena suradnja ubrzale su inovacije. Također zahvaljujući globalizaciji, stotine miliona ljudi uspjele su se izdići iz siromaštva, a siromašnije zemlje uspjele su smanjiti svoj zaostatak.

No, globalizacija ne dolazi bez izazova. Mnogi su Evropljani zabrinuti da će globalizacija dovesti do nejednakosti, gubitka radnih mjesta, socijalne nepravde ili snižavanja standarda u području okoliša, zdravlja ili privatnosti. Isto tako ponekad smatraju da globalizacija prijeti njihovu identitetu, tradiciji i načinu života. Te se zabrinutosti moraju prepoznati i otkloniti.

Svladavanje globalizacije, stvaranje boljeg svijeta, promicanje visokih standarda i vrijednosti izvan Evrope, zaštita naših građana od nepoštenih praksi te rad na povećanju otpornosti naših društava i konkurentnosti naših ekonomija ključni su prioriteti ove Komisije.

Dokumentom za razmatranje o svladavanju globalizacije nastavlja se rad započet Bijelom knjigom o budućnosti Evrope, koja je predstavljena 1. marta i u kojoj su izneseni glavni izazovi i mogućnosti za Evropu u narednom desetljeću. Bijelom knjigom označen je početak procesa odlučivanja 27 država članica EU o budućnosti njihove Unije. Kako bi se potakla ta rasprava, Evropska komisija će zajedno s Evropskim parlamentom i zainteresiranim državama članicama biti domaćin niza rasprava o budućnosti Evrope u gradovima i regijama diljem Evrope.

Nakon dokumenta o svladavanju globalizacije slijedit će niz dokumenata za razmatranje o sljedećim temama:

  • produbljenje ekonomske i monetarne unije na temelju Izvještaja petorice predsjednika iz juna 2015.;
  • budućnost evropske odbrane;
  • budućnost financija EU.

Dodatne informacije

Dokument za razmatranje o svladavanju globalizacije

Pratite prvog potpredsjednika Timmermansa na Facebooku i Twitteru

Pratite potpredsjednika Katainena ma Facebooku i Twitteru