EU spremna za besplatan roaming od juna

Od 15. juna korisnici mobilne telefonije koji putuju u druge zemlje EU moći će zvati, slati poruke ili pretraživati internet bez plaćanja dodatnih naknada. Posljednji uslov za ukidanje naknada za roaming u mobilnoj telefoniji ispunjen je 25. aprila kada je Vijeće donijelo pravni akt kojim se ograničava iznos koji operatori mogu naplatiti jedan drugome za roaming diljem Evrope.

„Današnjim konačnim glasovanjem u Vijeću otvara se put za besplatan roaming”, izjavio je malteški ministar konkurentnosti i digitalnog, pomorskog i uslužnog gospodarstva Emmanuel Mallia. „Kada Evropljani ovog ljeta odu na praznike, moći će slobodno ostati u kontaktu i služiti se internetom kao da su kod kuće. EU nam olakšava život na vrlo praktične načine.”

Roaming bez plaćanja dodatnih naknada, ili načelo „u roamingu kao kod kuće”, namijenjen je osobama koje žive u Evropi, a putuju u druge zemlje EU radi posla ili zabave. Nedugo nakon 15. juna uvest će se i u Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj.

Načelom „u roamingu kao kod kuće” nastoji se olakšati komunikacija tijekom putovanja. To načelo nije namijenjeno omogućivanju stalnog roaminga u kojem bi korisnik nabavio pretplatu u najjeftinijoj zemlji i upotrebljavao je za roaming u svojoj zemlji.

Posebna pravila primjenjuju se na telefonske planove s neograničenim podacima i karticama s unaprijed uplaćenim sredstvima. Za informacije o tim i drugim praktičnim pitanjima pogledajte Komisijina najčešća pitanja (dolje navedena stranica).

Reforma veleprodajnih cijena EU koja je usvojena 25. aprila bila je praktičan i zakonski preduslov za ukidanje roaminga kako je utvrđeno u uredbi o roamingu iz 2015. Nove gornje granice za veleprodaju bile su potrebne kako bi se pomoglo osigurati da operatori svojim korisnicima mogu ponuditi roaming bez dodatnih naknada, a da pritom ne povećaju cijene kod kuće.

Budući da je Evropski parlament već odobrio uredbu o veleprodaji 6. aprila, zeleno svjetlo Vijeća posljednji je pravni korak prije no što sredinom maja tekst potpišu obje institucije te se on do kraja maja objavi u Službenom listu EU. Uredba će zatim stupiti na snagu tri dana nakon objave. To znači da će se rok, odnosno 15. jun 2017., ispoštovati te se može započeti s načelom „u roamingu kao kod kuće”.

Za više informacija o reformi veleprodaje i dogovorenim gornjim granicama za veleprodaju pogledajte saopštenje za medije od 31. januara 2017. (dolje navedena stranica).