Mogherini: Saradnja EU i Kine „nikada nije bila važnija”

Visoka predstavnica/potpredsjednica Federica Mogherini je danas tokom drugog dana posjete Pekingu kopredsjedavala godišnjem dijalogu između EU i Kine zajedno sa kineskim državnim sekretarom Yangom Jiechiem. Strateški dijalog koji se održava u okviru priprema za samit između EU i Kine koji će biti održan u junu u Briselu, bio je prilika da Mogherini i sekretar Yang razgovaraju o saradnji u velikom broju međunarodnih pitanja i aktuelnih globalnih kriza kao i o bilateralnim odnosima.

Razmatrajući dubinu i obim strateškog partnerstva EU i Kine, zvaničnici su razgovarali o velikom broju pitanja: od rastućih tenzija na Korejskom poluostrvu – pitanje u kom Kina i Evropska unija podržavaju hitnu denuklearizaciju, smirivanje tenzija i povratak dijalogu – do sprovođenja Zajedničkog sveobuhvatnog plana djelovanja. Visoka predstavnica i sekretar su istakli „snažnu opredjeljenost punom sprovođenju svih elemenata Plana djelovanja […] kao najvažnijeg aspekta kontrole oružja i režima neširenja nuklearnog oružja”. Obavezali su se na nastavak zajedničkog rada u okviru Zajedničke komisije kojoj predsjedava visoka predstavnica, a čiji je Kina „aktivni, konstruktivni i veoma cijenjeni član.”

Mogherini i sekretar Yang su vodili dug razgovor o ratu u Siriji u kom EU kao najvažniji prioritet vidi okončanje sukoba. Njih dvoje su razgovarali o načinima da aktivno podrže proces koji predvodi UN uz istovremeni rad na unapređenju pristupa humanitarne pomoći u zemlji. Mogherini je izjavila: „Slažemo se da ovaj proces mora biti politički, da sve strane moraju biti uključene u njega i da upotreba hemijskog oružja mora biti istražena […] Tek po započinjanju kredibilne političke tranzicije ćemo mobilisati sve neophodne resurse kako bismo Sirijce podržali u procesu pomirenja i obnove, kao što je potvrđeno na briselskoj konferenciji o budućnosti Sirije i regiona koju smo organizovali početkom aprila u saradnji sa generalnim sekretarom UN Antoniom Guterresom.

Mogherini i Yang su zaključili da je neophodno mobilisati međunarodnu podršku za mirovni proces u Avganistanu, rješavanje krize u Libiji, Africi – u kojoj postoji potencijal za povećanje saradnje – kao i u pitanjima bezbjednosti i odbrane. Kada su u pitanju bezbjednost i odbrana Mogherini je govorila o „stvaranju dodatnih prilika da [EU i Kina] zajedno rade na rješavanju izazova koji se tiču očuvanja mira, borbe protiv pirata i terorizma.”

Evropska unija i Kina kao globalne sile „dijele odgovornost za izgradnju globalnog poretka koji se zasniva na pravilima u kom vlada viši stepen saradnje”, rekla je Mogherini. Ona je istakla da su sporazumi o klimatskim promjenama i ciljevima održivog razvoja iz Pariza i Njujorka, kao i podrška koja se pruža Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u cilju spriječavanja protekcionizma, tri oblasti u kojima Evropska unija i Kina moraju da ostvare tijesnu saradnju kako bi obezbjedile očuvanje svjetskog poretka.

Kada su u pitanju bilateralni odnosi, Mogherini je prenijela zabrinutost Evropske unije povodom poštovanja ljudskih prava u Kini i podvukla značaj iskrenog i konstuktivnog dijaloga kao najboljeg načina za rješavanje svih pitanja. Ona je rekla da namjerava da pokrene pregovore o viznim olakšicama i rješavanju problema iregularnih migracija u cilju jačanja infrastukturnih veza posredstvom platforme o povezanosti EU i Kine i ostvarivanja značajnog napretka u pregovorima o Sveobuhvatnom investicionom sporazumu. Imajući o vidu da se radi o jednom od najznačajnijih trgovinskih i investicionih odnosa na svijetu, Mogherini je podsjetila na posvećenost kineskog predsednika Jinpinga slobodnoj trgovini, mulilateralizmu i održivom razvoju i ponovila da EU i Kina „moraju zajedno da rade ne samo na očuvanju, već i na unapređenju međunarodnog sistema koji se zasniva na pravilima a koji je u osnovi našeg zajedničkog prosperiteta i bezbjednosti.”

Visoka predstavnica i državni sekretar su se složili da je „stanje naših odnosa  izuzetno pozitivno kao i dnevni red posjete, odnosno strateškog dijaloga” koji je „dobra osnova za pripremu predstojećeg samita.”