Uspješno završen projekat EU za zdravije i konkurentnije biljke i sjemena u BiH u vrijednosti od 1,5 miliona eura

„Zahvaljujući ovom projektu i našim zajedničkim naporima na usklađivanju fitosanitarnog sektora sa standardima EU, omogućen je izvoz povrća, voća i orašastih plodova iz BiH u EU u vrijednosti preko 45 milliona eura u 2016. godini“,  rekao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH na završnoj konferenciji EU twinning projekta ‘EU FITO BIH’ koja je održana 12. aprila u Sarajevu.

Osvrnuvši se na rezultate postignute kroz ovaj projekat, ambasador Wigemark je također naglasio da se još mnogo toga treba učiniti u ovom sektoru kako bi se povećala trgovinska razmjena u oba smjera, iz BiH u EU i obrnuto.

BiH treba nastaviti provođenje reformi da bi mogla iskoristiti određene prednosti. Od velikog značaja za zemlju je usvajanje poljoprivredne i ruralne razvojne strategije na svim nivoima vlasti do jeseni 2017. godine, kako bismo mi mogli nastaviti podržavati bh. napore na usklađivanju ovog sektora sa standardima EU“, zaključio je ambasador.

Nicola Minasi, ambasador Italije u BiH je istakao značaj ovog sektora za bh. privredu.

„Kroz ovaj projekat, BiH je bila u prilici da stekne uvid u poljoprivredne propise u Evropskoj uniji. Stručnjaci iz Italije i Poljske koji su sudjelovali u projektu su zaista najbolji u oblasti pružanja podrške poljoprivrednicima u ove dvije zemlje. Poljoprivredni sektor je jedan od ključnih sektora u Italiji, a mi ćemo svakako nastaviti saradnju sa bh. vlastima u unapređenju ovog sektora“, dodao je Minasi.

Seid Uzunović, zamjenik direktora Uprave BiH za zaštitu zdravlja pri Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je istakao uspješno učešće svih relevantnih aktera u projektu, administrativnog osoblja, fitosanitarne inspekcije, sanitarnih laboratorija i naročito poljoprivrednika.

„Projektom su postignuti značajni rezultati koji će pomoći Bosni i Hercegovini da uspostavi održiv i funkcionalan sektor u budućnosti“, rekao je Uzunović.

Ovaj twinning projekat, u trajanju od 27 mjeseci, finansira Evropska unija u iznosu od 1,5 miliona eura kroz Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA 2012). Ministarstvo poljoprivrede, hrane i šumarstva Italije je vodeća institucija iz zemlje članice EU koja provodi projekat u partnerstvu s Državnom inspekcijskom službom za zaštitu zdravlja bilja i sjemena Poljske, Ministarstvom poljoprivrede i ruralnog razvoja Poljske, Informestom iz Italije, Institutom za istraživanje hortikulture iz Poljske, te korisničkim institucijama u BiH predvođenim Upravom Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja.