‘Horizontal Facility’ program EU i Vijeća Evrope pomaže napretku BiH ka evropskim standardima

SARAJEVO, 11. april 2017 – Na prvom sastanku zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” održanom danas u Sarajevu razmotreni su početni rezultati u njegovoj provedbi, te je razgovarano o smjernicama za buduće aktivnosti.

Trogodišnji program Horizontal Facility, koji traje od maja 2016. do maja 2019. godine, ima za cilj da podrži vlasti u Jugoistočnoj Evropi u njihovim nastojanjima da postignu veću usklađenost sa evropskim standardima u tri ključne oblasti: osiguranje pravde, borba protiv privrednog kriminala, kao i borba protiv diskriminacije i zaštita prava ugroženih grupa. Horizontal Facility ima budžet od 25 miliona eura, od čega je 20 miliona eura obezbijedila Evropska unija, a 5 miliona eura Vijeće Evrope. U Bosni i Hercegovini, izdvojena su sredstva u iznosu od 1,82 miliona eura za tri projekta; Jačanje zaštite ljudskih prava pritvorenih i osuđenih lica; Jačanje ombudsmana za ljudska prava u borbi protiv diskriminacije; i podrška Međunarodnoj posmatračkoj operaciji (IMO) u konačnoj procjeni procesa popisa stanovništva u BiH.

Almir Šahović, pomoćnik ministra za multilateralne odnose iz Ministarstva vanjskih poslova BiH, je ukazao na važnost ove saradnje između Evropske unije, Vijeća Evrope i nacionalnih vlasti u približavanju zemlje evropskim standardima, posebno u kontekstu aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji.

Sastanku su prisustvovali zvaničnici iz ministarstava pravde sa državnog i entitetskog nivoa, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Centara za edukaciju sudija i tužilaca, kao i predstavnici Ministarstva vanjskih poslova BiH, Direkcije za evropske integracije, Delegacije Evropske unije i Vijeća Evrope.

Massimo Mina, vršilac dužnosti šefa kooperacija u Delegaciji Evropske unije, je naglasio važnost ovog programa za jačanje kapaciteta institucija uključenih u zaštitu ljudskih prava i borbu protiv diskriminacije, koje  su vrijednosti u srcu procesa evropskih integracija. Verena Taylor, direktorica ureda Generalnog programskog direktorata Vijeća Evrope, je naglasila da će rezultati programa ovisiti o angažmanu i predanosti korisnika. Ona je stoga ohrabrila vlasti uključene u realizaciju zajedničkog programa da u potpunosti iskoriste raspoloživu pomoć za ispunjavanje standarda Vijeća Evrope i usklađivanje legislative sa legislativom Evropske unije.

“Horizontal Facility” program se oslanja na jedinstvene metode rada Vijeća Evrope, pri čemu se posebno osmišljene aktivnosti tehničke saradnje  zasnivaju na zaključcima i preporukama nadzornih tijela Vijeća Evrope. Njima se ističu područja u kojima su potrebna poboljšanja u zakonodavstvu i politikama u zemljama korisnicama, a kako bi bila u skladu sa sporazumima Organizacije i drugim standardima.

Više informacija o “Horizontal Facility” je dostupno ovdje: http://pjp-eu.coe.int/en/web/horizontal-facility