Dodatne informacije – pregled pomoći EU pravosuđu u BiH

Evropska unija, koju predstavlja Delegacija Evropske unije u BiH, u proteklih je trinaest godina osigurala značajnu pomoć za pravosuđe u BiH.

Od 2004. godine, kao ključni donator, EU osigurava pomoć za razvoj modernog bh pravosuđa sa fokusom na korištenje informaciono-komunikacijskih tehnologija i alata za upravljanje učinkom, što je omogućilo pružanje boljih, bržih i transparentnijih usluga građanima.

Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH od svog osnivanja radi na modernizaciji pravosuđa, što je i dalje jedan od njegovih ključnih prioriteta. Uvođenje novih načina rada i alata zasnovanih na IT rješenjima je donijelo značajne promjene u načinu na koji pravosuđe danas funkcioniše u poređenju sa stanjem iz 2004. i 2005. godine. Dosadašnja pomoć EU je iskorištena za razvoj komunikacijske mreže širom zemlje, nabavku IT opreme za sudove i tužilaštva i razvoj ključnih informacionih sistema koje pravosuđe i građani svakodnevno koriste, kao što je sistem za upravljanje predmetima (CMS/TCMS), internet portal i online usluge.

EU je također prepoznala negativan uticaj koji neadekvatna infrastruktura ima na efikasnost rada sudova i tužilaštava, te je osigurala oko 19 miliona EUR iz IPA sredstava za izgradnju odnosno rekonstrukciju zgrada sudova i tužilaštava. Dvadeset pravosudnih institucija širom Bosne i Hercegovine se trenutno gradi, modernizuje i obnavlja. Takođe, EU je osigurala pomoć za adaptaciju i opremanje jedanaest sudova u skladu sa standardima za zaštitu svjedoka.

U okviru široke podrške EU sektoru pravosuđa u posljednjih nekoliko godina, radi se i na jačanju kapaciteta domaćeg pravosuđa za procesuiranje predmeta ratnih zločina, te je za djelotvornije procesuiranje predmeta ratnih zločina izdvojeno oko 15 miliona EUR iz IPA sredstava.

Sve u svemu, Evropska unija je i dalje opredijeljena i spremna da odgovori na najvažnije potrebe bh pravosuđa u njegovoj borbi sa trenutnim i budućim izazovima. Partnerstvo između Delegacije Evropske unije u BiH i VSTV-a predstavlja okosnicu ukupnih nastojanja da se pravosuđe u BiH unaprijedi i osposobi za ispunjenje uslova za pridruživanje EU u narednim godinama.