EU nastavlja podržavati VSTV u jačanju pravosuđa za dobrobit građana BiH

Evropska unija je danas još jednom potvrdila svoju kontinuiranu podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine kroz uvođenje novog alata koji će omogućiti predsjednicima sudova i glavnim tužiocima efikasno upravljanje sudovima i tužilaštvima za dobrobit građana Bosne i Hercegovine.

Zahvaljujući podršci EU kroz IPA fondove, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH) je razvilo više informatičkih alata za sudove i tužilaštva, koji im omogućavaju pružanje bržih, efikasnijih i transparentnijih usluga građanima. Ovom prilikom, predstavljen je novi informacioni sistem za bolje upravljanje resursima u sudovima i tužilaštvima.

U svom uvodnom obraćanju, g. Milan Tegeltija, predsjednik VSTV-a BiH, je u ime pravosuđa izrazio svoju iskrenu zahvalnost Evropskoj uniji na kontinuiranoj podršci te istakao: Podrška Evropske unije pravosuđu Bosne i Hercegovine je bila i nastavlja biti od ključnog značaja u našim nastojanjima da ostvarimo održive rezultate koji predstavljaju garant pristupa pravdi za sve građane, uz osiguravanje novih usluga i načina informisanja o predmetima koji se vode pred sudovima. Aktivnosti na kojima smo radili tokom prethodnih godina, i na kojima nastavljamo raditi – od unapređenja infrastrukture sudova i tužilaštava, donošenja mjera za unapređenje i praćenje rada nosilaca pravosudne funkcije, jačanja njihovih kompetencija i osiguravanja alata koje koriste u svakodnevnom radu – usmjerene su na najvažniji cilj – osigurati da pravosuđe građanima BiH pruža blagovremene i kvalitetne usluge u skladu sa evropskim standardima.”

Gđa. Chloe Berger, šefica Odsjeka za pravosuđe, unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH je izjavila „Evropska unija, kao ključni donator podržava razvoj modernog pravosuđa u BiH sa fokusom na korištenje informaciono-komunikacijskih tehnologija i upravljanja učinkom, a što olakšava bolje, brže i transparentnije pružanje usluga građanima. Takva pomoć iz IPA sredstava je u potpunosti u skladu sa prioritetima koje su vlasti Bosne i Hercegovine sebi postavili u Strategiji za reformu sektora pravde 2014. – 2018. (SRSP) kao i u Reformskoj agendi.“

Direktor Sekretarijata VSTV-a BiH, g. Admir Suljagić je naglasio predanost institucije i veliko iskustvo u primjeni informacionih tehnologija kao odgovora na potrebe i probleme sa kojima se suočava pravosuđe u svom radu i osiguranju boljih usluga građanima. G. Suljagić je istakao da je danas predstavljeni sistem više od informatičkog rješenja. “Ovaj sistem predstavlja spoj teorije, procesa, arhitektura i tehnologija koje transformišu sirove podatke koje pravosuđe svakodnevno proizvodi u praktične informacije ključne za donošenje odluka zasnovanih na činjenicama i efektivno upravljanje sudovima i tužilaštvima. Ovaj alat će omogućiti predsjednicima sudova i glavnim tužiocima pregled stvarnog stanja u institucijama na čijem su čelu, omogućavajući im da budu bolji lideri sistema upravljanja u pravosuđu.

Pored predsjednika sudova i glavnih tužilaca koji će sistem koristiti za donošenje odluka u upravljanju pravosudnim institucijama, prve institucije izvan pravosuđa koje će postati korisnice ovog sistema su ministarstva pravde na entitetskom i državnom nivou, kao i u Distriktu Brčko BiH, a predstavnici VSTV-a BiH su iskazali otvorenost prema uspostavi saradnje sa drugim organizacijama kojima je potreban direktan pristup statističkim podacima o pravosuđu BiH.

Dodatne informacije – pregled pomoći EU pravosuđu u BiH