Nova postignuća projekta „Jačanje provedbe zakona“ kojeg finansira EU

Ciljevi Projekta „Jačanje provedbe zakona“, koji finansira Evropska unija, planirani za period decembar 2016. – april 2017. uspješno su postignuti, jednoglasno je zaključeno na trećoj sjednici Upravnog odbora održanoj 6. aprila 2017. u Sarajevu.

Oslanjajući se na ekspertizu ministarstava unutrašnjih poslova Austrije, Slovenije i Hrvatske kao partnera u implementaciji, cilj Projekta je daljnje unapređenje policijske službe u BiH i jačanje saradnje, koordinacije i efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Želio bih pohvaliti ozbiljnu predanost i napore svih državnih i entitetskih agencija za provedbu zakona, kao direktnih korisnika Projekta, u oblikovanju i korištenju projektnih aktivnosti u cilju postizanja maksimalnog učinka u unapređenju policijske službe u BiH, općenito,” izjavio je rezidentni savjetnik Projekta Friedrich Hofbauer.

Gđa Chloe Berger, šefica Sekcije operacija za pravosuđe, unutarnje poslove i reformu javne uprave pri Delegaciji EU, naglasila je da „ovaj twinning projekat pokazuje da vladavina prava ostaje ključni prioritet Instrumenta predpristupne pomoći (IPA). Uspjeh projekta se oslanja na njegov inkluzivni pristup, sa aktivnim učešćem svih nivoa u BiH.”

Ova poruka je prenešena i ministru unutrašnjih poslova Republike Austrije, mag. Wolfgangu Sobotki, koji se sa predstavnicima Projekta sastao na marginama konferencije o izazovima u borbi protiv ekstremizma i terorizma, koji u Sarajevu zajednički organizuju Republika Austrija i BiH pod nazivom Oblikovanje naše zajedničke budućnosti”. Ministar Sobotka je dao punu podršku radu Projekta, ponovivši spremnost institucije koju predvodi da na raspolaganje stavi ekspertizu potrebnu za uspješnu implementaciju.

Kad je riječ o rezultatima postavljenim pred Projekat, Upravni odbor je posebno istaknuo podršku Projekta u postizanju sistemskog rješenja za pružanje psihološke pomoći policijskim službenicima. U cilju pravnog regulisanja ovog pitanja, kao neophodnog prvog koraka, pripremljen je član zakona koji bi trebao biti uvršten u relevantne zakone o policijskim službenicima, kao i nacrt Pravilnika o pružanju psihološke podrške koji bi trebao biti usvojen na nivou pojedinačnih policijskih institucija. Ovu aktivnost u potpunosti podržavaju čelnici policijskih institucija kao iznimno važno pitanje za policijske službenike. Ministarstvo sigurnosti BiH će predloženi član inkorporirati u nacrt državnog zakona o policijskim službenicima prije njegovog slanja u parlamentarnu proceduru”, istaknuo je Samir Rizvo, pomoćnik ministra sigurnosti BiH u svojstvu voditelja Projekta u ime BiH kao države korisnice.

Tokom rasprave o prioritetima za naredna tri mjeseca, Upravni odbor se složio da će fokus, između ostalog, biti na daljnjem programu obuke za borbu protiv novih oblika kriminala kao i nastavku aktivnosti usmjerenih ka jačanju policijskih i tužiteljskih  kapaciteta u borbi protiv kriminala.

Projekat „Jačanje provedbe zakona” se implementira u BiH u cilju daljnjeg unapređenja policijske službe i jačanja saradnje, koordinacije i efikasnosti u borbi protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije. Projekat vodi austrijsko Savezno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Agencija za evropske integracije i ekonomski razvoj u saradnji sa ministarstvima unutrašnjih poslova Slovenije i Hrvatske. Projekat finansira Europska unija u iznosi od EUR 4.5 miliona iz Instrumenta pristupne pomoći (IPA 2012).