Donald Tusk, President of the European Council during ceremony of the signature of the Rome Declaration in occasion of Celebrations of the 60th anniversary of the Treaties of Rome, in the Palazzo dei Conservatori, Sala degli Orazi e dei Curiazi, Rome 25 march 2017.

Rimska deklaracija

Deklaracija čelnika 27 država članica i Europskog vijeća, Europskog parlamenta i Europske komisije

Mi, čelnici 27 država članica i institucija EU-a ponosimo se postignućima Europske unije: izgradnja europskog jedinstva odvažan je i dalekovidan pothvat. Prije 60 godina, dok smo se oporavljali od tragedije dvaju svjetskih ratova, odlučili smo povezati se i podignuti naš kontinent iz pepela. Izgradili smo jedinstvenu Uniju sa zajedničkim institucijama i snažnim vrijednostima, zajednicu mira, slobode, demokracije, ljudskih prava i vladavine prava, veliku gospodarsku silu s neusporedivim razinama socijalne zaštite i skrbi.

Europsko jedinstvo započelo je kao san nekolicine i postalo nada mnogih. Tada se Europa opet ujedinila. Danas smo ujedinjeni i jači: stotine milijuna ljudi diljem Europe imaju koristi od života u proširenoj Uniji koja je nadišla stare podjele.

Europska unija suočava se s dosad neviđenim izazovima, kako globalnim, tako i domaćim: regionalnim sukobima, terorizmom, sve većim migracijskim pritiskom, protekcionizmom te društvenim i gospodarskim nejednakostima. Odlučni smo u tome da se zajedno uhvatimo u koštac s izazovima u svijetu koji se ubrzano mijenja te svojim građanima ponudimo sigurnost i nove mogućnosti.

Još većim jedinstvom i solidarnošću među nama te poštovanjem zajedničkih pravila učinit ćemo Europsku uniju jačom i otpornijom. Jedinstvo je nužnost i naš slobodan izbor. Kad bismo djelovali pojedinačno, globalna dinamika nametnula bi nam tek sporednu ulogu. Zajedništvo je naša najbolja šansa da na nju utječemo i da branimo naše zajedničke interese i vrijednosti. Djelovat ćemo zajedno, prema potrebi različitim ritmom i intenzitetom, ali u istom smjeru, kako smo činili u prošlosti, u skladu s Ugovorima i uz otvorena vrata svima koji nam se žele pridružiti kasnije. Naša je Unija nepodijeljena i nedjeljiva.

Želimo da Unija u sljedećih deset godina bude zaštićena i sigurna, prosperitetna, konkurentna, održiva i društveno odgovorna te voljna i sposobna igrati glavnu ulogu u svijetu i oblikovati globalizaciju. Želimo Uniju u kojoj će građani imati nove mogućnosti za kulturni, društveni i gospodarski rast. Želimo Uniju koja će i dalje biti otvorena onim europskim zemljama koje poštuju naše vrijednosti i koje se obvezuju promicati ih.

U ovom razdoblju promjena i svjesni razloga za zabrinutost naših građana predani smo Programu iz Rima i obvezujemo se da ćemo raditi na sljedećem:

1. Zaštićenoj i sigurnoj Europi: Uniji u kojoj se svi građani osjećaju sigurnima i mogu se slobodno kretati, u kojoj su naše vanjske granice zaštićene; Uniji s učinkovitom, odgovornom i održivom migracijskom politikom kojom se poštuju međunarodni standardi; Europi koja je odlučna boriti se protiv terorizma i organiziranog kriminala.

2. Prosperitetnoj i održivoj Europi: Uniji koja stvara rast i radna mjesta; Uniji čije snažno, povezano i jedinstveno tržište koje se razvija i koje je otvoreno tehnološkoj transformaciji te stabilna i dodatno ojačana jedinstvena valuta otvaraju put k rastu, koheziji, konkurentnosti, inovacijama i razmjeni, osobito za mala i srednja poduzeća; Uniji koja promiče trajan i održiv rast putem ulaganja, strukturnih reformi i rada na dovršetku ekonomske i monetarne unije; Uniji čija gospodarstva konvergiraju; Uniji čija je energija sigurna i cjenovno pristupačna, a okoliš čist i siguran.

3. Socijalnoj Europi: Uniji koja na temelju održivog rasta promiče gospodarski i društveni napredak te koheziju i konvergenciju, čuvajući pritom integritet unutarnjeg tržišta; Uniji koja u obzir uzima raznolikost nacionalnih sustava i ključnu ulogu socijalnih partnera; Uniji koja promiče ravnopravnost muškaraca i žena te prava i jednake mogućnosti za sve; Uniji koja se bori protiv nezaposlenosti, diskriminacije, socijalne isključenosti i siromaštva; Uniji u kojoj se mladima pruža najbolje obrazovanje i osposobljavanje te u kojoj oni mogu studirati i pronaći posao diljem kontinenta; Uniji koja čuva našu kulturnu baštinu i promiče kulturnu raznolikost.

4. Snažnijoj Europi na globalnoj sceni: Uniji koja i dalje razvija postojeća partnerstva i izgrađuje nova te promiče stabilnost i prosperitet u njezinu neposrednom susjedstvu na istoku i jugu, ali i na Bliskom istoku i diljem Afrike te na globalnoj razini; Uniji koja je spremna preuzeti više odgovornosti i pomagati u stvaranju konkurentnije i integriranije obrambene industrije; Uniji koja je predana jačanju zajedničke sigurnosti i obrane, među ostalim suradnjom i komplementarnosti s Organizacijom Sjevernoatlantskog sporazuma, uzimajući u obzir nacionalne okolnosti i pravne obveze; Uniji koja sudjeluje u Ujedinjenim narodima i zastupa multilateralni sustav utemeljen na pravima, koja je ponosna na svoje vrijednosti i štiti svoje ljude, promičući pritom slobodnu i poštenu trgovinu te pozitivnu globalnu klimatsku politiku.

Težit ćemo ostvarenju ovih ciljeva čvrsto uvjereni da je budućnost Europe u našim rukama i da je Europska unija najbolji instrument za postizanje naših ciljeva. Obećajemo da ćemo uzeti u obzir razloge za zabrinutost naših građana i reagirati na njih te surađivati s našim nacionalnim parlamentima. Radit ćemo zajedno na razini na kojoj se mogu postići stvarni rezultati, bilo na razini Europske unije, nacionalnoj, regionalnoj ili lokalnoj razini, u duhu povjerenja i lojalne suradnje, među državama članicama te između njih i institucija Europske unije, u skladu s načelom supsidijarnosti. Omogućit ćemo manevarski prostor potreban na različitim razinama radi jačanja potencijala Europe za inovacije i rast. Želimo da Unija bude velika kad se radi o velikim pitanjima i mala kad se radi o malima. Promicat ćemo demokratski, učinkovit i transparentan proces donošenja odluka te uspješnije ostvarenje rezultata.

Mi kao čelnici, koji surađuju u okviru Europskog vijeća i među našim institucijama, osigurat ćemo provedbu današnjeg plana kako bi sutra postao stvarnost. Ujedinili smo se radi boljitka. Europa je naša zajednička budućnost.