Budućnost Europe je digitalna: države članice EU-a u Rimu će se obvezati na jače i ambicioznije djelovanje u području digitalizacije

Bruxelles, 22. ožujka 2017.

U okviru proslave šezdesete obljetnice Ugovorā iz Rima Komisija će sutra okupiti ministre radi rasprave o tome kako ostvariti napredak u području računalstva visokih performansi, povezane mobilnosti i digitalizacije industrije. Tema razgovora bit će i inicijative za potporu digitalnim vještinama.

Cilj Digitalnog dana u Rimu jest povećati suradnju među državama članicama EU-a kako bi naše društvo i industrija bili spremniji u potpunosti iskoristiti prednosti digitalne transformacije. Ministri će potpisati izjave o nastojanjima da EU postane vodeća svjetska sila u računalstvu visokih performansi i o provedbi prekograničnih testiranja u području povezane vožnje. Uspostavit će i europsku platformu kojom će se objediniti nacionalne inicijative za potporu digitalizaciji, prilagodbi i inovativnosti europske industrije. Komisija će predstaviti i ogledni projekt potpore pripravništvu u području digitalizacije. Sudionici, uključujući predstavnike civilnog društva, proučit će učinak digitalne transformacije društva i gospodarstva na radna mjesta i vještine.

Andrus Ansip, potpredsjednik zadužen za jedinstveno digitalno tržište, izjavio je: Europske države već više od 60 godina zajedno rade na tome da se iskoriste ekonomske prednosti većih i integriranijih tržišta, vodeći računa o tome da građani od njih imaju koristi. To se mora primijeniti i na digitalno okruženje. Stara je uzrečica da svi putovi vode u Rim. No digitalnim autocestama budućnosti povezat će se svaka osoba, svaki predmet i svako mjesto. Smisao Digitalnog dana jest osigurati da digitalizacija postane uistinu pozitivna sila – u politikama i zakonima, ali i u gospodarstvu, društvu i životima svih Europljana.

Ključne točke Digitalnog dana:

­ Ministarska izjava o promicanju Europe kao svjetske sile u području računalstva visokih performansi. Superračunala se temelje na istovremenom radu tisuća procesora koji u stvarnom vremenu analiziraju veliku količinu podataka. Mogu se upotrebljavati za utvrđivanje i simulaciju učinaka novih lijekova, brže postavljanje dijagnoze i bolje liječenje, kontrolu epidemija i potporu donošenju odluka, među ostalim, u sektoru energije, vodoopskrbe i urbanog planiranja. Više ministara obvezat će se na izgradnju sljedeće generacije računalne i podatkovne infrastrukture – europskog projekta koji se po svojim razmjerima može usporediti s projektom Airbus iz 90-ih godina 20. stoljeća odnosno programom Galileo iz prvog desetljeća 21. stoljeća. Na toj će se infrastrukturi temeljiti i europski znanstveni oblak, zahvaljujući kojem će 1,7 milijuna istraživača i 70 milijuna stručnjaka u području znanosti i tehnologije u Europi dobiti pristup virtualnom okruženju za prekograničnu pohranu, razmjenu i ponovnu uporabu podataka u raznim disciplinama. Više informacija o izjavi o računalstvu visokih performansi bit će dostupno ovdje sutra oko 11.00 sati (prema srednjoeuropskom vremenu). Pročitajte i ovu objavu na blogu potpredsjednika Ansipa.

­ Suradnja u području povezane i automatizirane mobilnosti. Velik broj država članica EU-a potpisat će pismo namjere o uspostavi, u suradnji s Komisijom, pravnog okvira za prekogranično testiranje povezne vožnje, na temelju usklađenih propisa o pristupu podacima, odgovornosti i povezivosti. Time se ostvaruje napredak u pogledu planova EU-a najavljenih u Komisijinoj strategiji o stvaranju europskog podatkovnog gospodarstva iz siječnja 2017. i strategiji EU-a za kooperativnu, povezanu i automatiziranu mobilnosti iz studenoga 2016. Pismo namjere prva je inicijativa država članica za razvoj prekogranične suradnje u području povezane i automatizirane mobilnosti, a Komisija će njihove napore poduprijeti konkretnim mjerama kojima će se osigurati prekogranični koridori. Više informacija o pismu namjere o povezanoj i automatiziranoj mobilnosti bit će dostupno ovdje oko 12.30 sati.

­ Europska platforma o digitalizaciji industrije, kojom će se povezati nacionalne inicijative. Prije godinu dana Komisija je predstavila strategiju čiji je cilj osigurati da svako poduzeće u Europi, bilo da je riječ o tvornici bilo o novoosnovanom poduzeću, može u potpunosti iskoristiti digitalne inovacije za poboljšanje svojih proizvoda i procesa i za prilagodbu svojeg poslovnog modela digitalnoj transformaciji. Pokretanje europske platforme, koja objedinjuje 12 postojećih i 9 budućih nacionalnih inicijativa u području digitalizacije industrije, najavit će povjerenik Günther H. Oettinger i talijanski ministar gospodarskog razvoja Carlo Calenda, zajedno s prisutnim ministrima, državnim tajnicima i industrijskim čelnicima. Platformom se žele potaknuti zajednička ulaganja, prekogranična i međusektorska suradnja te međusobno učenje jer ni jedna država članica te ciljeve ne može ostvariti sama. Pridonijet će i objedinjenju sredstava i zajedničkim ulaganjima kako bi europska poduzeća preuzela vodeću ulogu u području čistih tehnologija. Tijekom sljedećih pet godina države članice, EU i industrijski sektor planiraju poduprijeti digitalizaciju europske industrije zajedničkim ulaganjima u vrijednosti većoj od 50 milijardi EUR. Više informacija o platformama bit će dostupno ovdje sutra oko 16.00 sati.

­ Inicijativa o iskorištavanju digitalnih mogućnosti. Unatoč visokoj stopi nezaposlenosti mladih, u Europi ima dva milijuna slobodnih radnih mjesta. U mnogim državama vještine tražitelja zaposlenja ne odgovaraju potrebama tržišta rada. U današnje vrijeme za većinu radnih mjesta potrebne su digitalne vještine – 40 % poduzeća, uglavnom malih i srednjih, treba stručnjake za informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT), no do njih teško dolaze. Više od polovine stručnjaka za IKT radi izvan tog sektora. Socijalni partneri, poduzeća, obrazovne ustanove i civilno društvo trebaju preuzeti inicijativu i udružiti snage. Kako bi ispitala konkretne mogućnosti, u razdoblju 2018. – 2020. Komisija na temelju postojećih programa i mreža EU-a, kao što je Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta, namjerava pokrenuti pilot-projekt u okviru kojeg će osigurati prekogranično radno iskustvo za gotovo 6000 mladih s diplomom. Cilj je ispitati interes studenata i poduzeća za plaćeno petomjesečno ili šestomjesečno pripravništvo koje bi bilo dostupno studentima u svim disciplinama. Pripravništvo bi se moglo odraditi u specijaliziranim područjima kao što su kibersigurnost, veliki podaci, kvantna tehnologija ili umjetna inteligencija, ali i u općenitijim područjima kao što su web-dizajn, digitalno oglašavanje i razvoj softvera. Više informacija o ovom pilot-projektu bit će dostupno ovdje sutra oko 17.00 sati. Pročitajte i ovu objavu na blogu potpredsjednika Ansipa posvećenu digitalizaciji i radnim mjestima.

­ Ažurirani okvir za digitalne javne usluge. Komisija će predstaviti i ažurirani europski okvir za interoperabilnost. Riječ je o zadnjoj inicijativi koja se najavljuje u okviru strategije jedinstvenog digitalnog tržišta, objavljene u svibnju 2015. Novim okvirom osigurat će se da uprave svih država članica mogu slijediti sličan dogovoreni pristup stavljanju svojih javnih usluga na raspolaganje na internetu i pravilima o sigurnosti i zaštiti podataka, čime će smanjiti rizike i troškove razvoja. Interoperabilnošću digitalnih usluga države članice omogućuju pristup svojim uslugama unutar nacionalnih granica, ali i uslugama u drugim državama i u drugim područjima politike, čime građanima i poduzećima olakšavaju komunikaciju s vlastitom upravom i upravom drugih država članica. Priopćenje za tisak bit će objavljeno ovdje sutra u podne.

Kontekst

Digitalni dan dio je proslave 60. obljetnice Ugovorā iz Rima i svrha mu je skrenuti pozornost na digitalnu budućnost Europe. Današnje digitalne tehnologije, proizvodi i usluge poboljšavaju život ljudi, iz korijena mijenjaju naš način rada i potiču gospodarski rast. No zbog postojećih prepreka na internetu građani imaju ograničen pristup proizvodima i uslugama, ograničavaju se mogućnosti internetskih i novoosnovanih poduzeća, a poduzeća i vlade ne mogu u cijelosti iskoristiti digitalne alate.

Zbog toga je Komisija u svibnju 2015. objavila strategiju jedinstvenog digitalnog tržišta i iznijela svoje prijedloge. Sada se treba usredotočiti na to da se ti prijedlozi provedu u djelo, prvo donošenjem u Europskom parlamentu i Vijeću, a zatim i provedbom u državama članicama.

Komisija će u svibnju 2017. predstaviti reviziju na sredini razdoblja strategije jedinstvenog digitalnog tržišta  kako bi ocijenila dosadašnji napredak i utvrdila daljnje korake. Reviziju će pratiti Izvješće o europskom digitalnom napretku, u kojem će se temeljito ocijeniti napredak EU-a i država članica u digitalnom razvoju te će utvrditi moguće mjere kojima bi se moglo pridonijeti poboljšanju nacionalnih rezultata u području digitalizacije.

Dodatne informacije

Uživo

Informativni članak: Što bolje iskorištavanje digitalnih mogućnosti u Europi

Web-mjesto posvećeno šezdesetoj obljetnici Ugovorā iz Rima: događanja po državama i institucijama EU-a

Bijela knjiga o budućnosti Europe

Advancing Europe's digital future: Digital Headlines (Promicanje digitalne budućnosti Europe – digitalni ciljevi)

Indeks digitalnoga gospodarstva i društva za 2017.

#DigitalDay17

@DSMeu @Ansip_EU