Delegacija EU u BiH, SIDA i USAID pozdravljaju početak aktivnosti na izradi Strateškog plana ruralnog razvoja BiH

Otpravnik poslova Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno, direktor Misije USAID-a u BiH Peter Duffy, šefica za razvojnu saradnju Ambasade Švedske u Sarajevu Marie Bergström i direktor USAID/Sweden FARMA II projekta Adrian Neal, danas su prisustvovali sastanku Interresorne komisije za izradu strateškog plana ruralnog razvoja BiH, koji je organizovao i kojim je predsjedavao ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović.

Ovaj sastanak, kojem su prisustvovali i predstavnici nadležnih entitetskih ministarstava, je označio početak aktivnosti na izradi strateškog plana ruralnog razvoja za cijelu zemlju.

Predstavnici EU, Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i USAID-a su pozdravili ovaj važan događaj kao i angažman nadležnih vlasti na svim nivoima u zajedničkom radu na ovom gorućem zadatku.

Usvajanje sveobuhvatne strategije za poljoprivredu i ruralni razvoj za cijelu zemlju je uslov koji BiH dugo nije ispunila, a koji bi otvorio vrata za veću pomoć EU ovom sektoru, podršku procesu reformi i održivom ekonomskom rastu zemlje. Ova strategija treba da sadrži višegodišnji akcioni plan i budžet kako bi se osiguralo da se uredno sprovodi u narednim godinama.

Međutim, Bosna i Hercegovina će moći koristiti sredstva iz IPA-e II samo ukoliko usvoji strategiju u ovoj godini. Ako propusti ovu priliku, tek će 2021. godine zemlja biti uzeta u razmatranje za EU sredstva u ovoj oblasti.

Potpuno uključenje i odgovornost svih nadležnih vlasti u izradi strategije i učinkovita koordinacija su od ključne važnosti za njen uspjeh.

Ured Evropske unije, sa svojim partnerima, SIDA-om i USAID-om, su spremni pružiti podršku vlasti BiH u ovom procesu.