Jednostavniji propisi i snažnija potpora za proizvođače voća i povrća

Bruxelles, 13. ožujka 2017.

Zahvaljujući novim propisima koje je danas donijela Europska komisija, europske će organizacije proizvođača voća i povrća osjetiti prednosti jednostavnijih propisa, smanjenja administrativnog opterećenja i veće financijske potpore u vrijeme krize.

Kao dio stalne inicijative Junckerove Komisije za bolju regulativu provedena je dvogodišnja revizija. Ažurne i pojednostavnjene delegirane uredbe europskog sektora voća i povrća još će više ojačati ulogu proizvođačkih organizacija (PO) te ih učiniti privlačnijima za nečlanove, a istodobno poboljšati funkcioniranje postojećih sustava upravljanja tržištem.

Europski povjerenik za poljoprivredu Phil Hogan danas je izjavio: „U kontekstu poljoprivrede i proizvodnje hrane u Europi sektor voća i povrća od ključne je važnosti. Europska komisija i dalje će mu pružati potporu. Nužno je da milijuni poljoprivrednika koji proizvode najkvalitetniju hranu na svijetu budu prikladno nagrađeni za svoj trud, a da potrošačima ti proizvodi i dalje budu dostupni.”

Svake godine 3,4 milijuna gospodarstava diljem EU-a, otprilike četvrtina svih poljoprivrednih gospodarstava u EU-u, proizvede voća i povrća u vrijednosti od oko 47 milijardi EUR. Prema najnovijim dostupnim podacima oko 1500 proizvođačkih organizacija proizvodilo je 50 % voća i povrća u EU-u.

Otkako je u kolovozu 2014. Rusija uvela embargo na izvoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a, osim izravne potpore i EU-ova sufinanciranja projekata ruralnog razvoja, uzgajivačima voća i povrća u EU-u na raspolaganju su bile i izvanredne mjere potpore u iznosu od 430 milijuna EUR. Europska komisija proizvođačkim organizacijama daje i dodatna sredstva u iznosu od oko 700 milijuna EUR godišnje.

Uz te tržišne potpore, novim će se propisima ostvariti:

  • Povećanje podrške dostupne sektoru voća i povrća za povlačenje s tržišta, kada se proizvodi moraju povući zbog nepredviđenih promjena na tržištu. Cijena povlačenja za besplatnu distribuciju (tzv. povlačenje u dobrotvorne svrhe) povećat će se s 30 % na 40 % prosjeka tržišne cijene u EU-u u proteklih pet godina, a cijena povlačenja za ostale namjene (npr. kompostiranje, hrana za životinje, destilacija itd.) povećat će se s 20 % na 30 %.
  • Pružanjem jasnih informacija o tome koja su djelovanja proizvođačkih organizacija prihvatljiva za financijsku potporu EU-a (naprimjer ulaganje u tehnologiju ili poboljšanje kvalitete) te odlukom da se maksimalno 25 % proizvoda smije staviti na tržište izvan organizacije, proizvođačke organizacije u sektoru voća i povrća postat će privlačnije proizvođačima koji trenutačno nisu članovi. Iako se članovi potiču da cijelu svoju proizvodnju predaju PO-ovima da je u njihovo ime stave na tržište, mnogi se tradicionalno bave i izravnom prodajom krajnjem korisniku. Podupiranje takvih kratkih lanaca opskrbe ključni je prijedlog Komisije, a novim će se propisima omogućiti dosljedniji pristup jer je u postojećoj uredbi utvrđen samo sadašnji minimum, a svaka država članica određuje vlastiti maksimum.
  • Pojednostavnjenje i pojašnjenje zakonodavstva o transnacionalnim proizvođačkim organizacijama i njihovim udrugama. Te organizacije ključni su element sektorske internacionalizacije jer ne samo da se poljoprivrednicima omogućuje bolji pristup tržištu za njihove proizvode, nego im se vraća i dodana vrijednost koju stvara veći izvoz. Da bi plaćanja transnacionalnim organizacijama bila jednostavnija i jasnija, sada se npr. kontrola i plaćanje vezuju s područjem na kojem se provodi djelatnost te transnacionalne organizacije.

Nakon današnjeg donošenja u Europskoj komisiji Vijeće i Europski parlament imaju rok od dva mjeseca za glasovanje o delegiranoj uredbi, koja će tada stupiti na snagu.

Kontekst

EU aktivno podupire sektor voća i povrća programom upravljanja tržištem (u sklopu „zajedničke organizacije poljoprivrednih tržišta”), koji ima četiri opća cilja: da sektor bude konkurentniji i tržišno usmjeren; da bude manje krizom izazvanih promjena u prihodima proizvođača; da se u EU-u konzumira više voća i povrća; da se više koriste ekološki prihvatljive uzgojne i proizvodne tehnike.

Jake proizvođačke organizacije nužne su da bi se zajedničkim snagama savladale neočekivane i nepovoljne situacije. Uredbama o zajedničkoj organizaciji tržišta EU potiče poljoprivrednike na osnivanje proizvođačkih organizacija da bi ojačali svoj položaj na tržištu boljim pregovaračkim položajem u odnosu na sektor maloprodaje, planiranjem proizvodnje, inovacijama i sprečavanjem krize te mjerama upravljanja. EU u tome podupire poljoprivrednike jer osigurava financijska sredstva kojima im pomaže da planiraju i unapređuju ekološki prihvatljivu proizvodnju.

Dodatne informacije

Više informacija o proizvođačkim organizacijama