EU izdvaja dodatnih 30 miliona eura za Zapadni Balkan kao podršku naporima za rješavanje izbjegličke krize

Evropska komisija izdvojila je 10. marta 2017. godine dodatnih 30 miliona eura za Srbiju, Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju  i druge zemlje na Zapadnom Balkanu, namjenjenih upravljanju granicama i iregularnim migracijama. Ova podrška se nadovezuje na pomoć EU od preko 59 miliona eura koliko je za Srbiju i Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju izdvojeno od početka izbjegličke krize 2015. godine.

Novi paket pomoći će doprinijeti daljem unapređenju kapaciteta za upravljanje granicama i migracijama u regionu. Omogućit će dalju podršku graničnoj policiji pri vršenju graničnih kontrola u skladu sa evropskim standardima kao i podršku u borbi protiv krijumčarenja ljudi. Novi paket će takođe omogućiti pružanje kontinuirane podrške vlastima za zadovoljavanje osnovnih potreba migranata ili izbjeglica poput smještaja, zdravstvenih usluga i zaštite, sa posebnim akcentom na ranjive grupe. Osim toga, pomoć će biti usmjerena i na migrante koji žele da se dobrovoljno vrate u zemlje porijekla.