sklodowska

Program Marija Skodovska Kiri: podrška za 100.000 izvrsnih istraživača sa snažnim fokusom na razvoj karijere u nauci među ženama

Komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport Tibor Navračič je izjavio: „Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, posebno sam ponosan na to što program Marija Sklodovska Kiri poklanja veliku pažnju rodnoj ravnoteži budući da je među stipendistima ovog programa preko 40 posto žena.”

Evropska unija 7. marta obilježava dodjelu 100.000-te stipendije u okviru programa Marija Sklodovska Kiri. U cilju obilježavanja ove prekretnice u istoriji pomenutog programa, odabrano je 30 perspektivnih istraživača koji će predstaviti aktivnosti EU posvećene izvrsnosti i globalnoj mobilnosti u nauci. Udio učesnica u programu je od njegovog pokretanja prije 20 godina bio izuzetno visok, a 18 od pomenutih 30 odabranih istraživača su žene.

Tibor Navračič, komesar za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport je rekao: „Obilježavanje dodjele 100.000-te stipendije je sjajan trenutak da se podsjetimo značaja ovog programa koji pruža podršku našim najboljim istraživačima koji se bave rješavanjem društvenih izazova u Evropi. Program Marija Sklodovska Kiri je utro put za buduće generacije ženskih istraživača. Uoči obilježavanja Međunarodnog dana žena, posebno sam ponosan na to što program veliku pažnju posvećuje rodnoj ravnoteži budući da je među stipendistima ovog programa preko 40 posto žena što ga čini najuspješnijim elementom programa Horizon 2020 u pogledu rodne ravnopravnosti.”

Trideset odabranih istraživača predstavlja 100.000 stipendija koliko je u okviru programa dodijeljeno u protekle dvije decenije. Grupu čini 28 državljana EU, po jedan iz svake države članice, te po jedan istraživač iz Kolumbije odnosno sa Novog Zelanda. Teme njihovih istraživanja obuhvataju širok spektar, počev od rješavanja posljedica klimatskih promjena preko revolucionarnih otkrića u oblasti istraživanja raka, do sprečavanja nasilne radikalizacije. Odabrani istraživači posjeduju izuzetan potencijal: naime, u okviru prošlogodišnjeg poziva za dodjelu individualnih stipendija, njihove prijave su ocijenjene maksimalnom ocjenom. Ukupan broj prijava je bio 8.916, od čega je skoro 1.200 prijedloga dobilo finansijsku podršku.

Pružanjem prilike istraživačima da odu u inostranstvo i pružanjem podrške saradnji između institucija i industrije, program Marija Sklodovska Kiri igra ključnu ulogu u jačanju istraživačkih i inovativnih kapaciteta Evrope. Stipendije EU su ključan podsticaj za razvoj naučne karijere, dok istovremeno istraživačima daju priliku da kroz unapređenje znanja i razvoj inovacija poboljšaju život građana.

Kontekst

Program Marija Sklodovska Kiri, nazvan po dvostrukoj dobitnici Nobelove nagrade poljsko-francuskog porijekla koja se proslavila radom na proučavanju radioaktivnosti, pruža podršku izvrsnim istraživačima u svim fazama njihove karijere bez obzira na nacionalnu pripadnost. Program je otvoren za sve domene istraživanja od fundamentalnih istraživanja do tržištima prilagođenih i inovativnih usluga. Podnosioci prijava (pojedinci i/ili organizacije) imaju punu slobodu izbora oblasti istraživanja i inovacija.

Cilj programa je da istraživačima pruži neophodne vještine i međunarodno iskustvo za razvoj uspješne karijere, bilo da se radi o karijeri u privatnom ili javnom sektoru. Program Marija Sklodovska Kiri je ključni element programa Horizon 2020, programa EU za istraživanje i inovacije. Tokom aktuelnog perioda finansiranja (2014-2020) i sa budžetom od 6,2 milijarde evra, očekuje se da program Marija Sklodovska Kiri podrži oko 65.000 istraživača.

Poziv za podnošenje prijedloga za 2017. za pojedinačne stipendije će biti otvoren narednog mjeseca, a njegov budžet će iznositi skoro 249 miliona evra. Obrasci i dokumenta za prijavu će biti dostupni na portalu za učesnike u okviru programa Horizon 2020.