EU projekat predstavio ‘Preduzetnice za budućnost’

Na završnoj konferenciji EU projekta „Uključiv ekonomski rast i stvaranje zaposlenja u istočnoj BiH – regija BIRAČ“, održanoj 8. marta u Sarajevu, predstavljene su uspješene preduzetničke priče pod nazivom „Preduzetnice za budućnost“.

Ovim projektom je podržana konkurentnost malih i srednjih preduzeća (MSP) iz prehrambenog sektora te poljoprivredne zadruge u četiri ciljane opštine: Vlasenica, Bratunac, Srebrenica i Milići. Ukupno je dodijeljeno 26 grantova (bespovratnih sredstava) za MSP i poljoprivredne zadruge u regiji BIRAČ. Pored toga, dodijeljeni su i grantovi za 30 preduzetnica za realizovanje poslovnih ideja s ciljem povećanja zaposlenosti u socijalno ugroženim preduzećima.

Ovom prilikom, Andrea Vera, šef Odjela operacija za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu u Delegaciji EU u BiH, osvrnuo se na stalnu borbu za rodnu jednakost. „Ako se osvrnemo na početak 20. vijeka, ženama je bila dostupna samo nekolicina zanimanja. Smatralo se da žene nisu stvorene za rad, a pogotovo da budu preduzetnice. Ali, ovaj se način razmišljanja nije zadržao, i svi poznajemo žene koje su imale uspješan poslovni život i doprinijele razvoju našeg društva“, rekao je Vera.

Vera je također naglasio opredjeljenje EU za lokalni ekonomski razvoj u Bosni i Hercegovini. „Ovaj projekat je dio šire podrške EU lokalnom ekonomskom razvoju, s obzirom da smo uložili 55 miliona eura u 15 godina, stvarajući stotine radnih mjesta i direktno podržavajući stotine preduzetnika. U ovom smislu, naše aktivnosti će se nastaviti jer je novi program ekonomskog razvoja u vrijednosti od 15 miliona eura trenutno u pripremi“, zaključio je Vera.

Sumka Bučan, direktorica CARE International Balkans, istakla je napredak koji su ostvarile preduzetnice tokom ovog projekta. „Danas, na Međunarodni dan žena, predstavljamo uspješne priče preduzetnica u regiji BIRAČ. Kada posmatramo okolinu u kojoj su pokrenule svoja poslovanja, možemo reći da su one istinski heroji, žene koje treba slaviti svaki dan“, rekla je Bučan.

Nada Marković, predstavnica Ženske zadruge „Žena“, koja je osnovana u sklopu ovog projekta, opisala je ključnu važnost ove zadruge za realizaciju poslovnih ideja preduzetnica i pronalazak odgovarajućeg tržišta.

Učesnici su imali priliku pogledati promotivni film o ženskom preduzetništvu i izložbu fotografija nastalih tokom ovog trogodišnjeg projekta. Ukupna vrijednost projekta je 720.000,00 eura, od čega je EU učestvovala sa 500.000,00 eura, a drugi donatori su CARE Austrija i Austrijska razvojna agencija. Projekat je implementiran od januara 2014. do decembra 2016. godine.