Europska iskustva u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma

U Sarajevu je 7. marta okončana dvodnevna radionica „Unapređenje znanja i vještina tužilaca za procesuiranje predmeta organizovanog kriminala, korupcije i terorizma“. Radionicu je organizovalo Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), u saradnji sa Instrumentom za tehničku pomoć i razmjenu informacija Evropske komisije (TAIEX).

Radionica je okupila više od 60 učesnika, tužitelja iz Bosne i Hercegovine, predstavnika policijskih tijela te Agencije za prevenciju korupcije i borbu protiv korupcije, sa kojima su iskustva podijelili stručnjaci iz Italije i Slovenije.

Inostrani stručnjaci iz Uprave policije Slovenije i Nacionalne direkcije za borbu protiv mafije i terorizma Italije predstavili su uspješne međunarodne prakse u procesuiranju predmeta organizovanog kriminala. Nacionalna direkcija djeluje u sastavu Generalnog tužilaštva pri Vrhovnom sudu Republike Italije, a nadležna je za koordinaciju borbe protiv mafije i terorizma na državnom nivou kao i vođenje istraga u predmetima organizovanog kriminala i terorizma.

Uvodnim obraćanjima radionicu su otvorili potpredsjednica VSTV-a BiH Jadranka Lokmić-Misirača i šefica Odjela za pravosuđe i unutrašnje poslove i reformu javne uprave u Delegaciji Evropske unije u BiH Chlόe Berger.

Potpredsjednica Lokmić-Misirača je u svom obraćanju istakla važnost razmjene iskustava i naglasila da su, u kompleksnom sistemu kakav imamo u našoj zemlji, potrebni posebno znanje, vještine i  iskustvo kako bi se adekvatno odgovorilo na izazove u borbi protiv organizovanog kriminala, korupcije i terorizma. „Ova radionica je primjer odlučnosti da zajedno sa predstavnicima tužilaštava i agencija za provođenje zakona unaprijedimo vlastito znanje za borbu protiv različitih vidova kriminala, posebno onih najsloženijih poput organizovanog kriminala i korupcije“, rekla je potpredsjednica Lokmić-Misirača.

Vladavinu prava ćemo, kao središnji dio procesa evropskih integracija, nastaviti podržavati putem Instrumenta EU za pretpristupnu pomoć – IPA“, rekla je Chloe Berger, šefica Odjela za pravosuđe i unutrašnje poslove, i reformu javne uprave u Delegaciji EU u BiH. “U okviru programa IPA 2015, Evropska unija će podržati daljnje jačanje kapaciteta sudova, osoblja u uredima tužilaštava, tužilaca i ostalih agencija za provedbu zakona. Unaprijediće saradnju između tužilaštava i agencija za provedbu zakona kako bi se efikasnije istraživali i procesuirali slučajevi organizovanog kriminala i korupcije. Ovo bi zauzvrat trebalo da poveća i povjerenje građana u pravosudni sistem u BiH.

Tokom drugog dana radionice učesnici su imali priliku razgovarati o temama koje se odnose na otkrivanje  i oduzimanje ilegalno stečene imovine; saradnju, koordinaciju i podršku na državnom i međunarodnom nivou, krivične istrage korupcije u sudu, te čuti više o italijanskom modelu edukativnih programa na temu borbe protiv organizovanog kriminala i terorizma.