Sve što trebate znati o izboru novog predsjedništva Europskog parlamenta

S novom godinom Parlament ulazi u drugu polovicu mandata, što znači da se na idućoj plenarnoj sjednici bira novi predsjednik koji će zamijeniti Martina Schulza, 14 potpredsjednika i 5 kvestora. Saznajte više o tome kako se biraju i koji su uvjeti za kandidaturu te pratite sjednicu uživo 17. siječnja.

 

Kada se bira predsjedništvo?

Europski parlament bira se na mandat od pet godina, međutim mandati predsjednika, potpredsjednika i kvestora traju dvije i pol godine. Izbori se stoga održavaju na početku i u sredini trajanja saziva.

 

Tko može biti kandidat za predsjednika?

Svaki zastupnik s podrškom od najmanje pet posto (odnosno 38) zastupnika može se kandidirati.

Sedam je kandidata najavilo svoju kandidaturu: Eleonora Forenza (GUE/NGL, Italija), Jean Lambert (Zeleni/EFA, UK), Gianni Pittella (S&D, Italija), Laurenţiu Rebega (ENF, Rumunjska), Helga Stevens (ECR, Belgija), Antonio Tajani (EPP, Italija) i Guy Verhofstadt (ALDE, Belgija).  Piernicola Pedicini (EFDD, Italija) je povukao kandidaturu 11. siječnja.

 

Kako se bira predsjednik?

Predsjednik se bira u utorak, od 9:00 postupkom tajnog glasovanja. Svaki zastupnik označi kandidata na listiću i ubaci isti u kutiju, što nadgleda osam odabranih zastupnika.

Kandidat s apsolutnom većinom glasova (50 posto plus jedan) je izabran. Prazni ili nevažeći listići se ne uzimaju u obzir.

Ako nakon tri kruga glasovanja nijedan kandidat ne ostvari apsolutnu većinu danih glasova, u četvrtom krugu sudjeluju samo dva zastupnika koja su ostvarila najveći broj glasova u trećem krugu. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašava stariji kandidat.

 

Što radi predsjednik?

Predsjednik nadgleda rad Europskog parlamenta i njegovih upravnih tijela te plenarne debate. On ili ona predstavljaju Parlament u svim pravnim pitanjima, u vanjskim odnosima i na sastancima Europskog vijeća gdje ističu stajalište Parlamenta o pitanjima na dnevnom redu.

Predsjednik potpisuje proračun EU-a i supotpisuje zakone zajedno s predsjednikom Vijeća.

 

Što je s izborom potpredsjednika?

Kao što se bira predsjednik, tako se bira i 14 potpredsjednika, s tim da su svi kandidati na jedinstvenom glasačkom listiću. Svaki zastupnik može glasati za najviše 14 zastupnika, koliko je slobodnih mjesta. Zastupnici koji u prvom krugu ostvare apsolutnu većinu danih glasova, njih najviše četrnaest, proglašavaju se izabranima po redoslijedu ostvarenih glasova. Ako je broj izabranih kandidata manji od broja raspoloživih mjesta, pod istim se uvjetima održava drugi krug radi popunjavanja preostalih mjesta. Ako je potreban treći krug, za izbor na preostala mjesta dovoljna je relativna većina. U slučaju neodlučenog rezultata glasovanja izabranim se proglašavaju najstariji kandidati.

Ako je samo 14 kandidata, biraju se aklamacijom, a glasovanjem se samo utvrđuje redoslijed prvenstva.

 

Tko su kvestori i što rade?

Pet kvestora nadležno je za administrativna i financijska pitanja koja se izravno odnose na zastupnike u skladu sa smjernicama koje utvrdi Predsjedništvo. Biraju se slično kao potpredsjednici. Postupak je na rasporedu u srijedu, 18. siječnja, ujutro.