Nastavak podrške Evropske unije procesuiranju predmeta ratnih zločina u Bosni i Hercegovini

20. decembra 2016. je potpisan ugovor o finansiranju aktivnosti tužilaštava i sudova u Bosni i Hercegovini na rješavanju predmeta ratnih zločina između Delegacije Evropske unije u BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH. Potpisivanjem ovog ugovora vrijednog 7,438,000 eura osigurana je podrška procesuiranju predmeta ratnih zločina u 15 tužilaštava i 8 sudova u periodu od marta 2016. godine do februara 2019. godine.

Ovaj događaj obilježava početak implementacije projekta „Unapređenje rada na predmetima ratnih zločina u BiH“ – IPA 2013, koji predstavlja nastavak podrške procesuiranju predmeta ratnih zločina u BiH u okviru paketa pomoći IPA 2012/2013 u ukupnom iznosu od 14,8 miliona eura namijenjenih finansiranju plata sudija, tužilaca i dodatnog osoblja koji rade na rješavanju predmeta ratnih zločina u nadležnim sudovima i tužilaštvima u BiH, kao i za materijalne troškove ovih pravosudnih institucija nastalih pri procesuiranju ratnih zločina.

Sveukupni cilj ove podrške je smanjenje broja predmeta ratnih zločina s poznatim osumnjičenim/a u tužilaštvima (tzv. KTRZ predmeta) za 50% u periodu od pet godina.

Nadzorno tijelo za praćenje provođenja Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina je konstatovalo da je provedbom projektnih aktivnosti ostvareno smanjenje broja predmeta ratnih zločina u tužilaštvima (KTRZ) za 15% do sredine 2015. godine, čime je ispunjen postavljeni cilj za prvu fazu ovog projekta. Zaključno sa julom 2016. godine, ukupan broj neriješenih predmeta ratnih zločina je smanjen za 23,4%.

Projektom IPA 2013 Evropska unija pokazuje svoje opredjeljenje da pruži daljnju podršku pravosuđu Bosne i Hercegovine u efikasnijem procesuiranju predmeta ratnih zločina, izražavajući uvjerenje u nastavak pozitivnih rezultata ostvarenih tokom projekta IPA 2012 i njegovog doprinosa ostvarivanju ciljeva predviđenih Državnom strategijom za rad na predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini.