EU podržala održivi razvoj turizma u pograničnom području između BiH i Hrvatske

Završni rezultati projekta finansiranog od strane EU “Održiv razvoj turizma – Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita” su predstavljeni 17. novembra 2016. godine u Ravnom. Ovim projektom su identificirane i obilježene pješačke i biciklističke staze na ruti Plava staza Via Dinarica na području Popovog polja, kojeg omeđuju opštine Ljubinje, Trebinje, Ravno i Neum, a u Hrvatskoj na Elafitskim otocima. Oko 268 domaćinstava, hotela, motela, restorana, proizvođača tradicionalnih proizvoda, kulturno-historijskih spomenika, avanturističkih aktivnosti poput  planinarenja, pješačenja, speleologije, kajaka, paraglajdinga, lova, prirodnih znamenitosti na ovom području je sada mapirano, predstavljajui potpunu turistučku ponudu posjetiocima i gostima.

Massimo Mina, šef Odjela za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji Evropske unije u BiH, istakao je kontinuiranu podršku EU bh. turizmu. naglasivši da je EU izdvojila 7 miliona eura za konkurentne niše poput avanturističkog turizma, eko zona, kulturnih i prirodnih staza širom zemlje.

„Iako je ovo službeno zatvaranje projekta, ipak predstavlja polaznu tačku za jedan veći poduhvat – novog turističkog proizvoda koji povezuje Hercegovinu i Dubrovnik preko Plave staze Via Dinarica“, rekao je Mina.
Mina je također naglasio značaj turističkog sektora za privredni razvoj zemlje. „Turizam je jedan od ključnih sektora za evropsku privredu, i ostvaruje preko 10% BDP-a i u širem kontekstu“, zaključio je Mina.

Ovim projektom je podržano i otvorenje turističkog odmorišta smještenog u borovoj šumi uz lokalni put koji povezuje Ravno sa graničnim prelazom Čepikuće. Na području odmorišta, Općina Ravno će uskoro i postaviti edukativno informativne table sa detaljnim informacijama o biološkoj raznovrsnosti ovog područja.

Cilj projekta je također i u potpunosti promovisati lokalne resurse i staze kreirajući internet stranicu www.viadinarica-bluetrail.com koja sadrži bazu podataka lokalnih turističkih resursa sa pretraživačem, mape staza, i multimedijalnim sadržajem.

Na završnom predstavljanju rezultata projekta u Ravnom su prisustvovali predstavnici turističkih organizacija, pružaoci usluga u turizmu, mikro i mala preduzeća, obrtnici zaposleni u  turističkom sektoru, udruženja planinara, biciklista, udruženja za ruralni razvoj, proizvođači tradicionalnih proizvoda, i predstavnici drugih relevantnih institucija.

Projekat je finansiran od strane Evropske unije u okviru IPA programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007-2013, a ukupna vrijednost projekta je  505.930,37 eura od čega je EU finansirala 83,63%. Projekat se provodio  24 mjeseca na područjima općina Ravno, Neum, Ljubinje i Trebinje (BiH), te grada Dubrovnika i Elafitskih otoka (HR).

Implementatori projekta su: Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Općina Ravno, ATA- asocijacija avanturističkog turizma i OXFAM Italia iz Bosne i Hercegovine, te Turistička zajednica Grada Dubrovnika, Razvojna agencija Grada Dubrovnika DURA, Udruga putničkih agencija Hrvatske  i Kallipolis (Italija) – UHPA.

Via Dinarica inicijativa promoviše malo poduzetništvo i ekonomski razvoj na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou, u polju usluga i turizma, te poljoprivrede i kulturnog nasljeđa. Staze (planinske, pješačke i biciklističke) su namijenje za povezivanje država i zajednica koje povezuju Dinarske Alpe kroz kreiranje jedinstvene i raznovrsne turističke ponude.