Izvještaj o BiH za 2016. godinu predstavljen entitetskim vladama i parlamentima

Šef Delegacije Evropske unije u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH, ambassador Lars-Gunnar Wigemark, i zamjenik šefa Delegacije EU u BiH Khaldoun Sinno predstavili su Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2016. godinu predsjednici Vlade Republike Srpske Željki Cvijanović i predsjedniku Vlade Federacije BiH Fadilu Novaliću, tokom odvojenih sastanaka koji su u Banjaluci i Sarajevu održani 10. novembra 2016. godine.

Wigemark i Sinno su pohvalili ključne pozitivne pomake, kao što su, između ostalog, napredak u provedbi Reformske agende, dogovor o mehanizmu koordinacije i zaključivanje pregovora o prilagodbi SSP-a, i usvajanje Okvirne transportne strategije.

Wigemark i Sinno su o nalazima Izvještaja također razgovarali sa rukovodstvom entitetskih parlamenata i sa Odborom za evropske integracije Narodne skupštine Republike Srpske.

Izvještaj pruža jasnu procjenu situacije u širokom spektru oblasti, i daje konkretne preporuke koje bi trebale poslužiti kao smjernice za reforme koje su potrebne BiH. U tom smislu, Wigemark i Sinno su ohrabrili vlasti da nastave rješavati društveno-ekonomske probleme, jačati neovisnost sudstva i osigurati novi strateški okvir koji je potreban za reformu javne uprave i pravni okvir za državnu službu. Posebno su naglasili potrebu za usvajanjem strategija u oblastima poljoprivrede, energije i okoliša za cijelu zemlju.