Ambasador Wigemark uručio Izvještaj o BiH za 2016.: BiH uvjerljiva na putu integracijskih reformi, ali preostaju mnoga otvorena pitanja

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije, ambasador Lars-Gunnar Wigemark, zvanično je uručio 9. novembra Izvještaj Evropske komisije o BiH za 2016. godinu predsjedavajućem Vijeća ministara BiH, Denisu Zvizdiću

Izvještaj uspostavlja kontekst idućih koraka koje zemlja treba napraviti na putu ka EU, uključujući predstojeći Upitnik Evropske komisije. Izvještaj također održava pristup Evropske komisije u vezi sa reformama u oblasti vladavine zakona, uključujući sigurnost, fundamentalna prava, javnu upravu, kao i ekonomski razvoj i konkurentnost, te jačanja uloge civilnog društva.

“Objavljivanje Izvještaja za 2016. godinu je od ključne važnosti za pitanje koje bi, prema meni, trebalo biti naš zajednički cilj – put BiH ka članstvu u EU”, izjavio je ambasador Wigemark, istaknuvši da je postignut napredak u implementaciji Reformske agende, usvajanju mehanizma koordinacije i zaključivanju pregovora o stabilizaciji i pridruživanju.

Prema ovogodišnjem izvještaju, preduzeto je nekoliko važnih koraka, kao što su usvajanje Okvirne transportne strategije, objavljivanje rezultata popisa iz 2013. godine i usklađivanje Zakona o zabrani diskriminacije sa pravnom stečevinom EU. Međutim, ambasador Wigemark je naglasio da nije postignut napredak u oblasti reforme javne uprave i da taj zadatak stoji pred bh. vlastima.

U svom obraćanju, ambasador je nadalje istakao da je BiH uvjerljiva u provođenju reformi u procesu EU integracija, ali da ostaju mnoga otvorena pitanja za narednih 12 mjeseci, kao što su rješavanje društveno-ekonomskih problema, jačanje borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i stvaranje uslova za slobodu medija. Dodao je da bh. vlasti na svim nivoima sada trebaju uzeti aktivno učešće kako bi osigurale da proces davanja mišljenja Evropska komisije teče nesmetano. “S obzirom na zahtjevnu prirodu ovog procesa, to će biti ključni test funkcionalnosti mehanizma koordinacije o pitanjima EU”, zaključio je.

Ambasador Wigemark je naglasio da EU i njene institucije ostaju odlučno posvećene pomaganju BiH u realizovanju njenih aspiracija da se pridruži EU. “Vi ste dio Evrope, trebate biti sa nama u EU”, izjavio je.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU istoga dana je predstavio Izvještaj Kolegiju Parlamentarne skupštine BiH.