Generalni direktor Christian Danielsson se sastao sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisom Zvizdićem

U utorak, 20. septembra 2016, generalni direktor za politiku susjedstva i pregovore o proširenju, Christian Danielsson, se sastao sa predsjedavajućim Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (BiH), Denisom Zvidićem.

Generalni direktor Danielsson je čestitao bh. vlastima na napretku koji su pokazale u proteklim mjesecima, uključujući u kontekstu provedbe Reformske agende, usvajanja mehanizma koordinacije, te parafiranja Protokola o prilagodbi SSP-a.

“Ohrabren sam rezultatima bosanskohercegovačkih vlasti u posljednjoj godini i radujem se budućoj saradnji s njima po pitanju narednih koraka”, izjavio je g. Danielsson.

Generalni direktor Danielsson i predsjedavajući Zvizdić također su razgovarali o koracima koje BiH treba preduzeti u kontekstu današnje odluke Vijeća EU da zatraži Mišljenje Evropske komisije o aplikaciji zemlje za članstvo u EU. G. Danielsson je naglasio da je Komisija spremna odmah popratiti zahtjev Vijeća i započeti angažman sa bosanskohercegovačkim vlastima povodom priprema. G. Danielsson također je naglasio da će za bh. vlasti na svim nivoima od ključne važnosti biti da se nastave snažno fokusirati na reforme, uključujući dalju provedbu Reformske agende. Generalni director Danielsson i predsjedavajući Zvizdić također su razgovarali o tome kako je potrebno da zemlja nastavi za usvajanjem strategija za cijelu zemlju u oblastima kao što su poljoprivreda, zapošljavanje, energetika i okoliš, kako bi bila u mogućnosti u potpunosti iskoristiti dostupna sredstava EU. G. Danielsson je također istakao potrebu da Bosna i Hercegovina provede potrebne mjere kako bi ostvarila punu korist od učešća u Agendi za povezivanje (Connecitivity).

Više informacija

Bosna i Hercegovina je aplicirala za članstvo u EU u februaru 2016. godine. Vijeće EU je u decembru 2015. godine naznačilo uslove da bi Vijeće razmotrilo aplikaciju BiH. Konkretno, Vijeće EU je zahtijevalo “značajan napredak u provođenju Reformske agende”. Istovremeno se od Bosne i Hercegovine očekivalo i da finalizira protokol s EU o prilagodbi Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju nakon pristupanja Hrvatske EU i da uspostavi efikasan mehanizam koordinacije o EU pitanjima. Vijeće za opće poslove je 20. septembra 2016. Prepoznalo napredak koji je zemlja napravila u ostvarivanju seta uslova koje je postavila EU i pozvalo je Evropsku komisiju da dostavi Mišljenje o meritumu aplikacije Bosne i Hercegovine za članstvo u EU.

Dodatne informacije

Zaključci Vijeća općih poslova od 20. septembra 2016.: http://europa.ba/?p=44832

Proces davanja Mišljenja – Često postavljana pitanja: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/bosnia_and_herzegovina/20160209_faq.pdf