Izjava visoke predstavnice Federice Mogherini u ime EU povodom Međunarodnog dana autohtonih naroda svijeta, 9. avgusta 2016.

Povodom Međunarodnog dana autohtonih naroda svijeta pridružujemo se autohtonim narodima diljem svijeta u proslavi bogatstva njihovih kultura i njihovih jedinstvenih doprinosa kulturnoj raznolikosti svijeta. Evropska unija ponovno potvrđuje svoju predanost promociji i zaštiti prava autohtonih naroda.

Unatoč mnogim pozitivnim pomacima u priznavanju prava autohtonih naroda, u nizu zemalja i dalje se krše ljudska prava, među ostalim ubojstvima i zlostavljanjima branitelja ljudskih prava autohtonih naroda. EU stoga jača napore u zaštiti branitelja ljudskih prava koji djeluju u ime onih koji su najranjiviji i marginalizovani, među ostalim u ime autohtonih naroda, te u zaštiti onih koji se zalažu za pitanja prava na zemljište.

EU također jača svoje djelovanje u odnosu na autohtone narode, u skladu s Akcionim planom EU za ljudska prava i demokratiju. EU do kraja godine namjerava pripremiti pregled svojih politika i mjera kojima se pruža podrška autohtonim narodima, te izraditi popis najboljih praksi. U središtu izgradnje mira međukulturnim dijalogom ujedno je i promocija kulturnih prava u skladu s Deklaracijom UN-a o pravima autohtonih naroda, kako je navedeno u novoj strategiji Evropske unije za međunarodne kulturne odnose. EU je na multilateralnom nivou sporazumno uključena u aktuelne rasprave u Ujedinjenim nacijama u vezi s pravima autohtonih naroda.

Organizacija američkih država usvojila je u junu ove godine Američku deklaraciju o pravima autohtonih naroda. Deklaracija je prvi instrument u istoriji Organizacije američkih država koja se posebno odnosi na prava autohtonih naroda Sjeverne i Južne Amerike. EU čestita na tom postignuću Organizaciji američkih država i njezinim državama članicama te autohtonim narodima Sjeverne i Južne Amerike. Deklaracijom će odnosi EU i njenih partnerskih zemalja u Sjevernoj i Južnoj Americi dobiti novu dimenziju.