Komisija odredila mjere za zaštitu od pranja novca i finansiranja terorizma kroz treće zemlje

Evropska komisija je danas formalno usvojila listu trećih zemalja sa strateškim nedostacima u svojim režimima za suzbijanje pranja novca i finansiranja terorizma. Ovim se zaključuje paket snažnijih pravila za transparentnost da bi se suzbilo finansiranje terorizma i pranje novca koja su donesena prošle sedmice. Banke će morati obaviti dodatne provjere (‘mjere dubinske analize’) o finansijskim tokovima iz ovih 11 zemalja.

Věra Jourová, komesar za pravosuđe, zaštitu proizvođača i ravnopravnost spolova je izjavila: “Današnja lista je dio šireg napora da se suzbije finansiranje terorizma i pranje novca. Moramo presjeći pristup teroristima i drugim kriminalcima njihovim resursima. Da bismo stavili Evropu u prvi plan u globalnoj borbi protiv pranja novca, predložili smo zajednički evropski set oštrijih provjera u vezi sa finansijskim tokovima iz ovih zemalja.”

Evropska komisija je predložila 5. jula 2016. da se uskladi lista provjera koje se primjenjuju za zemlje visokog rizika da bi se spriječile pravne nejasnoće u Evropi, gdje bi teroristi mogli voditi operacije kroz zemlje sa nižim nivoima zaštite. EU će nastaviti da se angažira kroz sve relevantne politike, uključujući razvojnu saradnju, sa krajnjim ciljem njihovog usklađivanja i uklanjanje s liste. Lista Evropske komisije će se revidirati barem triput godišnje, nakon svakog sastanka FATF-a koji će procijeniti najnovija događanja.

Delegirana Uredba će se proslijediti Evropskom parlamentu i Vijeću koji će imati jednomjesečni period da iznesu primjedbe (period se može produžiti na dva mjeseca). Ako se primjedbe ne prilože, biti će objavljena u Službenom glasniku.

Lista je dostupna na internetu i više informacija o posljednjim amandmanima za suzbijanje pranja novca je dostupno ovdje.