Usporedba uspješnosti u području inovacija: koliko je vaša zemlja inovativna?

Komisija je danas objavila rezultate Europske ljestvice uspjeha u inoviranju za 2016., Pregleda rezultata regija u području inovacija i Innobarometera.

Iz rezultata je vidljivo da u pogledu inovacija EU sustiže Japan i SAD, Švedska je i dalje vodeća, a Latvija bilježi sve brži rast u području inovacija.

P032136000502-799564

Poredak zemalja prema Europskoj ljestvici uspjeha u inoviranju za 2016.
(os Y: Zbirni inovacijski indeks, os X: zemlje članice EU-a)

Elżbieta Bieńkowska, povjerenica za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo i MSP-ove, izjavila je: „Želim da Europa bude mjesto u kojem inovativni MSP-ovi i novoosnovana poduzeća napreduju i šire svoje poslovanje na jedinstvenom tržištu. Za to su potrebni zajednički napori. Na razini EU-a moramo pojednostavniti propise o PDV-u, prilagoditi propise o nesolventnosti, olakšati dostupnost informacija o regulatornim zahtjevima i raditi na jasnom okviru za prava intelektualnog vlasništva koji pogoduje MSP-ovima. Moramo i dalje prilagođavati jedinstveno tržište kako bismo osigurali da se u obzir uzmu inovativne usluge, kao što je ekonomija suradnje.

Povjerenik za istraživanja, znanost i inovacije Carlos Moedas izjavio je: „Vodeće zemlje i regije podupiru inovacije u čitavom nizu politika, od ulaganja do obrazovanja, od fleksibilnih uvjeta rada do osiguravanja toga da javne uprave pridaju važnost poduzetništvu i inovacijama. Komisija također u tome sudjeluje promicanjem inovacija u širokom spektru područja politika. Usto poboljšavamo pristup privatnom financiranju s pomoću Plana ulaganja za Europu u vrijednosti od 315 milijardi € i unije tržišta kapitala te osnivamo Europsko vijeće za inovacije”.

Corina Crețu, povjerenica za regionalnu politiku, izjavila je: „Strategijama pametne specijalizacije pomažemo državama članicama i regijama da iskoriste konkurentne prednosti u području istraživanja i inovacija te pronađu mogućnosti suradnje između poslovnog sektora i akademske zajednice. One su u tom smislu smjernice za inovativna dugoročna ulaganja uz potporu europskih strukturnih i investicijskih fondova te, ako je moguće, za druge izvore financiranja EU-a. To uvelike pridonosi prelasku Europe na gospodarstvo temeljeno na znanju.”

Glavni su rezultati triju danas objavljenih izvješća sljedeći:

  • Švedska je i dalje vodeća u području inovacija, a slijede ju Danska, Finska, Njemačka i Nizozemska.
  • U određenim područjima inovacija sljedeće su zemlje vodeće u EU-u: Švedska – ljudski potencijali i kvaliteta akademskih istraživanja, Finska – uvjeti financijskog okvira, Njemačka – privatna ulaganja u inovacije, Belgija – inovacijske mreže i suradnja te Irska – inovacije u malim i srednjim poduzećima.
  • Zemlje s najbržim rastom u području inovacija jesu Latvija, Malta, Litva, Nizozemska i UK.
  • Regionalni centri za inovacije postoje i u zemljama koje su umjereni inovatori: Pijemont i Friuli-Venezia Giulia u Italiji, Baskija u Španjolskoj te Bratislavský kraj u Slovačkoj.
  • Glavna pokretačka snaga za uspjeh u području inovacija uspostavljanje je uravnoteženog sustava inovacija koji je kombinacija odgovarajućeg udjela javnog i privatnog ulaganja, učinkovitih partnerstva u području inovacija između trgovačkih društava i akademske zajednice te čvrstog obrazovnog temelja i izvrsnog istraživanja. Gospodarski učinak inovacija treba se odraziti u obliku prodaje i izvoza inovativnih proizvoda te zapošljavanja.
  • Specijalizacija u ključnim razvojnim tehnologijama povećava uspješnost regija u području inovacija, a posebno u području naprednih materijala, industrijske biotehnologije, fotonike i naprednih proizvodnih tehnologija.
  • U iduće dvije godine očekuje se poboljšanje uspješnosti EU-a u području inovacija. Većina trgovačkih društava u sljedećoj godini planira zadržati ili povećati razinu ulaganja u inovacije. Postoji velika vjerojatnost da će poduzeća u Rumunjskoj i Irskoj te na Malti sljedeće godine povećati svoja ulaganja u inovacije.

Kontekst

U nedavnom izvješću „Znanost, istraživanje i uspješnost u području inovacija u EU-u” utvrđena je jasna povezanost rasta u EU-u i ulaganja u istraživanje i inovacije te je naglašena važnost stalnih napora kako bi se povećala ulaganja u tom području. Za informacije o Komisijinim mjerama za podupiranje inovacija, vidi zadnji odjeljak naših najčešćih pitanja.

U godišnoj Europskoj ljestvici uspjeha navedene su usporedne procjene uspješnosti istraživanja i inovacija zemalja EU-a i određenih trećih zemalja. Izvješće za 2016. po prvi put sadržava odjeljak s predviđanjima usmjeren na noviji razvoj događaja, trendove i očekivane promjene.

Pregled rezultata regija u području inovacija regionalna je dopuna Europske ljestvice uspjeha u inoviranju u kojoj se procjenjuje uspješnost europskih regija u području inovacija.

Innobarometerom se utvrđuju najnoviji trendovi i pristupi u pogledu aktivnosti poduzeća u području inovacija u državama članicama EU-a te u Švicarskoj i SAD-u.

Dodatne informacije: