Izjava visoke predstavnice/potpredsjednice Federice Mogherini na samitu o Zapadnom Balkanu

Pariz, 4.7.2016. godine

Uporediti sa izgovorenom riječi.

Održali smo važan samit sa svim liderima zemalja Zapadnog Balkana čiji je domaćin bio predsednik Hollande. Samit je održan u trenutku kada je važno da Evropska unija potvrdi spremnost da nastavi sa evropskim integracijama svih zemalja na Zapadnom Balkanu.

Svakodnevno radimo sa svima pojedinačno na koracima ka evropskoj integraciji Zapadnog Balkana. Ovo je izuzetno važno za mir i stabilnost, ali i sigurnost evropskih građana. Često smo usredsređeni na interese regiona da napreduje prema evropskim integracijama što je također veoma važno za našu vlastitu sigurnost.

Migracijska kriza je pokazala sve rizike koje radikalizacija nosi sa sobom kao i to da moramo da blisko surađujemo. Ovo je od naročitog značaja sada, nakon rezultata referenduma u Ujedinjenom Kraljevstvu, jer mi u EU ponekad ne primjećujemo dodatu vrijednost evropskog projekta, dok su na Zapadnom Balkanu prednosti procesa evropskih integracija u ostvarivanju pozitivnih stvari za građane očigledne. U regionu vlada entuzijazam u pogledu EU i to treba da nam posluži kao inspiracija kod kuće. Današnji sastanak je važan zbog svega ovoga i nema sumnje da se nakon njega naš rad ka članstvu svih šest zemalja nastavlja.

Pitanje: Da li Brexit označava kraj procesa proširenja za balkanske zemlje?

Odgovor: Ne, ne znači. Moja poruka je veoma jasna: rješeni smo da nastavimo sa procesom proširenja i veoma je važno da to sada još jednom potvrdimo. Počev od Vijeća pa do Evropske komisije, za evropske institucije je važno da unose kredibilitet u taj proces i podrže reformske napore ovih zemalja. Rekla bih da one sve rade naporno i obavljaju dobar posao, a nama je u interesu da reforme budu uspješne i da se proces proširenja nastavi. Zato je poruka jasna i glasna: idemo dalje. Hvala vam.