Peti ministarski sastanak Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku u Sarajevu: Potrebno više ulaganja u obrazovanje

Dvodnevni ministarski sastanak Platforme Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku je započeo 27. juna u Sarajevu. Petu po redu konferenciju ministara obrazovanja organizuje Generalna direkcija Evropske komisije za obrazovanje i kulturu (DG EAC) i Generalna direkcija za susjedstvo i pregovore o proširenju (DG NEAR).

Inicijativa EU za saradnju u oblasti obrazovanja sa Albanijom, Bosnom i Hercegovinom, Hrvatskom, Bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom, Kosovom, Crnom Gorom i Srbijom je pokrenuta 2012. godine s ciljem podsticanja regionalne saradnje i komunikacije, razmjene dobre prakse u regionu i EU kao i udruživanja sredstava. Također se ovom inicijativom omogućuje nastavak zajedničkih projekata, istraživanja i događaja. Ove godine će biti fokus na utvrđenim prioritetima, visokom obrazovanju i obuci nastavnika.

Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik, ambasador Lars-Gunnar Wigemark je istakao da BiH treba uložiti što više sredstava u obrazovanje mladih ljudi jer su oni budućnost ove zemlje i oni žele kvalitetno obrazovanje koje im može osigurati prikladna radna mjesta.

Najvažnije je da imamo kvalitetno obrazovanje koje je jednako dostupno svima, bez obzira na njihov nacionalni identitet ili porijeklo. Možemo primjetiti da su zemlje EU koje uspješno rade na rješavanju visoke stope nezaposlenosti upravo one zemlje koje imaju kvalitetno obrazovanje“, zaključio je Wigemark.

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović je izjavio da je konferencija prilika za razmjenu iskustava sa zemljama regiona, predstavljanje njihovih planova, te način da BiH sazna šta može učiniti da poveže obrazovanje sa tržištem rada.

Obzirom da u današnjici svjedočimo razvoju tehnoloških dostignuća, trebamo da uskladimo obrazovanje sa tržištem rada. Nažalost u BiH i dalje ne postoji razvijena politika u tom pogledu, a i dalje postoji upisna politika koja za posljedicu ima veliki broj diplomiranih studenata u struci koja nije u potražnji na tržištu rada“, izjavio je ministar Osmanović.

Drugog dana konferencije Evropska komisija je predstavila rezultate studije ‘Od univerziteta do zapošljavanja’ u kojoj je mapirana regulativa u visokom obrazovanju i potražnja na tržištu rada u zemljama Zapadnog Balkana.

Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Generalne direkcije Evropske komisije za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju (DG EMPL), regionalni ministri rada kao i predstavnici država članica EU i međunarodnih organizacija.

Evropska unija je obezbijedila sredstva za učešće Bosne i Hercegovine u programima za obrazovanje sa oko 16 miliona eura i u programima za zapošljavanje sa 7,5 miliona eura iz IPA fondova. Sredstva su doprinijela razvoju zakonodavnog i strateškog političkog okvira na državnom nivou, uspostavljanju ustanova (zavoda) za kvalitetu osiguranja u obrazovanju na državnom nivou, kao i modernizaciji nastavnih planova i programa, prvenstveno u oblasti općeg obrazovanja i stručnog obrazovanja i obuke.

Više informacija o Platformi Zapadnog Balkana za obrazovanje i obuku je dostupno na stranici: http://ec.europa.eu/education/international-cooperation/western-balkans_en.htm

Europa.ba