Upravljanje izbjegličkom krizom: Izvještaj Komisije o provedbi Izjave EU i Turske

Komisija je danas objavila izvještaj o provedbi Sporazuma između EU i Turske u kojem se navodi da je ostvaren dobar napredak u provedbi Izjave. Potrebni su kontinuirani napori i predanost kako bi se stanje konsolidiralo i kako bi se dosljedno provodile operacije vraćanja i preseljenja s obzirom na to da je potrebno još mnogo rada na tom aspektu provedbe. Šefovi država i vlada EU te Turska sklopili su 18. marta 2016. sporazum o okončanju nezakonite migracije iz Turske u EU, te njezinoj zamjeni zakonitim kanalima preseljenja izbjeglica u Evropsku uniju. Taj novi pristup već donosi rezultate. Naime, naglo je pao broj osoba koje nezakonito prelaze Egejsko more na putu iz Turske u Grčku. Današnji izvještaj četvrti je izvještaj o provedbi Zajedničkog akcijskog plana EU i Turske od 29. novembra 2015.

Prvi potpredsjednik Evropske komisije Frans Timmermans izjavio je: “Prvi rezultat naše saradnje sa Turskom širenje je poruke da je obraćanje krijumčarima loš odabir. U posljednje tri sedmice opaža se naglo smanjenje broja nezakonitih dolazaka, što se sada mora popratiti otvaranjem zakonitih kanala za preseljenje osoba kojima je potrebna zaštita. Premda je vidljiv dobar napredak u početnim fazama provedbe, Komisija će se i dalje zalagati za potpuno i pravovremeno ispunjavanje svih elemenata Izjave EU i Turske, uključujući projekte za izbjeglice iz Sirije u Turskoj, postupak liberalizacije viznog režima i poštovanje zakona EU i međunarodnih zakona.”

U današnjem se izvještaju zaključuje da je od 18. marta zajedničkim naporima grčkih i turskih nadležnih tijela, Komisije, država članica i agencija EU ostvaren dobar napredak u provedbi Izjave:

  • Vraćanje nezakonitih migranata u Tursku započelo je 4. aprila. U okviru Izjave od 20. marta do danas u Tursku je vraćeno 325 nezakonitih migranata koji su u Grčku stigli preko Turske. Pozdravljamo činjenicu da su Grčka i Turska uvele određene pravne promjene radi osiguravanja potpunog poštovanja zakona EU i međunarodnih zakona. Frontex je na grčke otoke rasporedio 318 pratitelja i 21 stručnjaka za ponovni prihvat kako bi pomogli u operacijama vraćanja. Usto je raspoređeno ukupno 25 turskih oficira za vezu na žarišne tačke (hotspot) u Grčkoj i pet grčkih oficira za vezu na mjestima ulaska u Turskoj.
  • Prva preseljenja iz Turske nakon Izjave provedena su 4. i 5. aprila. Dosad su u okviru programa „1 za 1” u EU preseljene 103 sirijske izbjeglice. U bliskoj suradnji Komisije, država članica, EASO-a, UNHCR-a i Turske izrađeni su standardni operativni postupci koje sada treba završiti.
  • Grčka je na svojim otocima uspostavila ubrzane postupke za obradu zahtjeva za azil u svim njihovim fazama, od početnih razgovora do žalbi. U skladu sa zahtjevima iz Direktive o postupcima azila Grčka je na otoke već rasporedila službenike za rješavanje predmeta i policijske službenike. EASO je na grčke otoke rasporedio 60 službenika za azil i 67 usmenih prevoditelja kako bi pomogli u obradi zahtjeva za azil.
  • Komisija će 4. maja predstaviti svoj treći izvještaj o napretku liberalizacije viznog režima i, pod uslovom da Turska poduzme potrebne mjere za ispunjavanje preostalih mjerila, izvještaju će biti priložen zakonodavni prijedlog za stavljanje Turske na popis zemalja za koje vrijedi bezvizni režim.
  • Ubrzana je priprema programa i projekata u okviru Instrumenta za pomoć izbjeglicama u Turskoj. Uz 1 milijardu EUR iz budžeta EU, 16 država članica dostavilo je potvrde o doprinosu koji iznosi 1,61 milijardu EUR od 2 milijarde koje su obećane za period 2016. – 2017. Prvi ugovori u okviru Instrumenta u vrijednosti od 77 miliona potpisani su 4. marta, a 18. marta izvršena su prva plaćanja.

Dobar napredak koji je ostvaren u početnoj fazi provedbe treba ubrzati u sljedećim fazama. Komisija će i dalje u potpunosti biti uključena u provedbu svih elemenata Izjave. Države članice moraju pojačati napore za potporu Grčkoj, osobito zato što je potrebno posvetiti posebnu pažnju djeci i ranjivim skupinama, morale bi se više obavezati te ostvariti veće prihvaćanje u smislu preseljenja, premještanja i podrške agencijama EU. Države članice koje nisu dostavile potvrde o doprinosu u okviru Instrumenta za pomoć izbjeglicama u Turskoj uskoro bi to trebale učiniti.

Isto su tako potrebni daljnji napori Turske u osiguravanju da osobe kojima je potrebna međunarodna zaštita dobiju podršku koja im je najpotrebnija, među ostalim i s pomoću Instrumenta. Turska također mora poduzeti potrebne mjere za ispunjavanje preostalih mjerila iz plana liberalizacije viznog režima do kraja aprila kako bi se vize za turske državljane ukinule najkasnije do kraja juna 2016.

Komisija će početkom juna 2016. predstaviti svoj drugi izvještaj o provedbi Izjave EU i Turske.

Kontekst

U skladu s Izjavom EU i Turske od 20. marta 2016. svi novi nezakoniti migranti i tražitelji azila koji na grčke otoke stižu iz Turske i čiji su zahtjevi za azil proglašeni neprihvatljivima trebali bi se vratiti u Tursku. Ta privremena i izvanredna mjera osmišljena je da bi se okončala ljudska patnja jer se njome jasno pokazuje da od krijumčarske rute nema koristi.

U skladu s Izjavom, EU će iz Turske u EU preseliti jednog sirijskog izbjeglicu za svakog sirijskog izbjeglicu koji će s grčkih otoka biti vraćen u Tursku. U okviru postojećih obveza prioritet imaju migranti koji prethodno nisu nezakonito ušli ili pokušali ući u EU.

Provedba sporazuma zahtijeva goleme operativne napore svih uključenih strana, a najviše Grčke. Grčka i Turska dvije su zemlje zadužene za provedbu sporazuma. Njihova nadležna tijela moraju obaviti pravne i operativne poslove te osigurati poštovanje zakona EU i međunarodnih zakona u svim fazama postupka. Komisija blisko sarađuje s grčkim i turskim nadležnim tijelima radi osiguranja potrebnih poboljšanja u smislu praktičnih i logističkih rješenja te ljudskih resursa kako bi se vraćanja neometano provodila, te Grčkoj pomaže savjetima, stručnim znanjem i podrškom iz budžeta EU. Predsjednik Juncker odmah je imenovao EU koordinatora i osnažio postojeći tim Komisije na terenu u Grčkoj. EU koordinator nadležan je za koordinaciju podrške koju grčkim nadležnim tijelima pružaju Komisija, agencije EU i druge države članice te za koordinaciju mjera država članica za provedbu programa preseljenja iz Turske.

Dodatne informacije

Komunikacija: Prvi izvještaj o napretku provedbe Izjave EU i Turske

Prilog

OBAVIJEST: Provedba sporazuma između EU i Turske – pitanja i odgovori

INFORMATIVNI ČLANAK: Instrument za pomoć izbjeglicama u Turskoj

INFORMATIVNI ČLANAK: Upravljanje izbjegličkom krizom: Financijska potpora EU Grčkoj

Operativna provedba Sporazuma između EU i Grčke: Obveze država članica i raspoređivanje službenika za operacije Frontexa i EASO-a – vraćanje i preseljenje

Izjava EU i Turske od 18. marta 2016. god.

Akcijski plan EU i Turske od 15. oktobra, aktiviran 29. novembra 2015. god.

Imenovanje EU koordinatora

Evropski migracijski program