U Sarajevu i Banjaluci info sesije o pripremi projektnih prijedloga za EIDHR 2015-2016

Delegacija Evropske unije u BiH održat će tokom aprila dvije informativne sesije na kojima će predstaviti novi Poziv za predaju projektnih prijedloga u okviru Evropskog instrumenta za razvoj demokratije i ljudskih prava (EIDHR) 2015 i 2016 koji je objavljen 14. marta 2016. godine na stranici Delegacije Evropske unije u BiH.

Info sesije će se održati u cilju upoznavanja potencijalnih podnositelja projektnih prijedloga sa uslovima i zahtjevima novog Poziva za predaju projektnih prijedloga te pojedinostima iz pozivne dokumentacije. Info sesije su ujedno i prilika da organizacije civilnog društva, koje su zainteresovane za pomenuti Poziv, od službenika Delegacije Evropske unije u BiH zatraže detaljnija objašnjenja u vezi sa svim stavkama pomenutog Poziva za predaju projektnih prijedloga.

Visina raspoloživih sredstava ovog Poziva iznosi 1.8 miliona eura.

Info sesije će se održati u Banja Luci i Sarajevu na jezicima BiH. O Pozivu će govoriti Ajša Adrović-Bešlagić i Vladimir Pandurević.

BANJA LUKA – 18. aprila 2016. godine, u 12.00 časova

SARAJEVO – 21. aprila  2016. godine, u 12.00 časova

Obavještavamo vas da organizator nije u mogućnosti pokriti putne troškove.

Za organizaciju info sesija je zadužen TACSO ured u BiH (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva). Napominjemo da je iz logističkih razloga potvrda učešća na radionici obavezna, a TACSO BiH možete kontaktirati putem  elektronske pošte: info.ba@tacso.org.

Rok za prijave učešća je četvrtak, 14.april, 2016 do 12:00 časova.

Organizacije civilnog društva u prijavi trebaju navesti grad (Banja Luka ili Sarajevo) za koji se prijavljuju. TACSO BiH  će 15. aprila do 12:00h, poslati obavještenje svim organizacijama koje su se prijavile među prvih 100 za Banja Luku i 100 za Sarajevo o lokacijama održavanja info sesija.

UPDATE: Ovdje možete preuzeti prezentaciju sa informativnih sesija održanih u Banjaluci i Sarajevu.