Novo rađanje – Paraolimpijske igre: Izložba i promocija knjige u EU info centru

EU info centar, u saradnji sa udruženjem Dante Alighieri i Ambasadom Italije u BiH, je 24. februara 2016. godine organizovao promociju knjige i izložbu fotografija pod nazivom „Novo rađanje – Paraolimpijske igre“, čiji su autori Marco Ciccolella, Emanuele Broli i Laura Predolini.

Putem slikovitog i figurativnog pristupa fotografi su zabilježili značajne etape Paraolimpijade u Londonu 2012. godine: ceremonije, početke, izazove, padove, dolaske, pobjede, ceremonije dodjele nagrada, ali i patos, stanje uma, ispovijesti i iskustva, samim time stvarajući autentičnu reportažu.

Na izložbi je predstavljeno 10 panela sa fotografijama iz knjige koji prikazuju neke od najboljih momenata sa Paraolimpijskih igara 2012. godine.

“Trebamo stvoriti okruženje u kojem ćemo osigurati da osobe sa invaliditetom imaju jednak pristup tržištu rada, obrazovnom sistemu, i ravnopravan pristup zdravstvenim uslugama, sportskim i kulturnim aktivnostima”, rekao je Jan Snaidauf, šef Odjela za politička i ekonomska pitanja u Delegaciji EU, u svom uvodnom obraćanju. Također je istakao da je obaveza svakog društva da osigura zdravo okružje za osobe sa invaliditetom. “Budući cilj podrške EU je razvoj centara za socijalne usluge s ciljem podrške socijalne inkluzije ugroženih osoba, uključujući prelaz sa institucionalne na porodičnu skrb”, zaključio je Snaidauf.

Nj. E. Ruggero Corrias, ambasador Italije u BiH, je pohvalio rad autora i istakao da je ponosan što su italijanski autori uspjeli da prikažu ovako značajnu temu kroz ove nevjerovatne fotografije.

Marco Ciccolella, jedan od autora knjige i izložbe, iskazao je oduševljenje snažnom voljom koju su prikazivali sportaši dok se radilo na knjizi. “Poraz i pobjeda su dvije strane iste medalje, naročito za one koji uspiju ponovo krenuti dalje kada medalja završi na pogrešnoj strani. Izazov koji drugi posmatraju iz daljine predstavlja pogled sa dna planine prema vrhu: možda izgleda neosvojivo za paraolimpijce, ali uz hrabro srce, odlučnost i žrtvovanje, oni ga mogu doseći. To i jeste krajnje dostignuće Olimpa”, dodao je Ciccolella.

Senad Turković, predstavnik Paraolimpijskog komiteta BiH, napravio je osvrt na izvanredne rezultate bh. sportista na terenu i izvan njega. “Prema najnovijim istraživanja u zemlji svi uspješni bh. paraolimpijci su visokoobrazovani, što dodatno govori o njihovim sposobnostima u svim aspektima života”, zaključio je Turković.

Jasminka Selimović, potpredsjednica udruženja Dante Alighieri, Elvira Bešlija, predstavnica Udruženja osoba oboljelih od dječije paralize Federacije BiH i Vijeća osoba sa invaliditetom BiH, kao i Nermin Tulić, bh. glumac, također su se obratili prisutnima.

Nakon uvodnih govora slijedila je zanimljiva diskusija sa bh. sportašima.

Za više informacija o Evropskoj strategiji za osobe sa invaliditetom 2010-2020 posjetite: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137